U bent hier

2007 - Verzamelen en tentoonstellen van menselijke resten

St-Servaasbasiliek, archeologietentoonstelling, menselijke resten, beleg 1579, Wikimedia Commons

In 2007 vraagt het bestuur van de Museumvereniging advies aan de Ethische codecommissie voor musea over het verzamelen en tentoonstellen van menselijke resten. Aan welke voorwaarden moeten musea die lid zijn van de Museumvereniging en/of geregistreerd zijn in het Nederlands Museumregister voldoen?

De commissie toetst het verzamelen van menselijke resten aan ethische en juridische normen. De Ethische code voor musea schrijft voor dat musea geen illegaal verhandelde objecten mogen verzamelen, rekening moeten houden met de betreffende gemeenschap aan wie de voorwerpen toebehoorden en dat ze respectvol moeten omgaan met objecten die een religieuze betekenis hebben. De herkomst moet duidelijk zijn en goed gedocumenteerd. Zo niet, dan mogen de voorwerpen niet geëxposeerd worden. Het tentoonstellen van menselijke resten moet altijd in overeenstemming zijn met de Nederlandse en Europese wetgeving en met door Nederland geratificeerde verdragen. Als het maar enigszins mogelijk is, moet het museum toestemming vragen aan betrokkenen of nabestaanden. Menselijke resten mogen alleen getoond worden ten behoeve van wetenschap, onderzoek en educatie. De herkomst moet erbij vermeld staan en ook dat de betrokkene of diens nabestaande(n) toestemming hebben verleend.

Download hier het advies (pdf)

Dossiers 
Ethische code

Reacties