U bent hier

Actieplan Cultuur en Creatief Inclusief

Het doel van het Actieplan Cultuur en Creatief Inclusief is bij te dragen aan een sterke, toekomstbestendige culturele en creatieve sector die de samenleving representeert. Het samenwerkingsverband van werkgeversverenigingen in de cultuursector, de Federatie Cultuur, wil inclusiviteit in brede zin bevorderen en dit plan biedt daartoe handvatten.

Diversiteit

De diversiteit van de bevolkingssamenstelling wordt steeds duidelijker voelbaar. Er leven maatschappelijke discussies over white privilege, dekolonisatie en het ontstaan van in sociaal economisch opzicht gescheiden werelden. Meer nog dan verschil in sekse, leeftijd, opleiding en geografie, is de culturele achtergrond een van de meest prangende, delicate en groeiende vormen van maatschappelijk verschil, zeker in de Randstad en de grotere steden in Nederland.

Het is juist dit verschil dat de cultuursector in de kern raakt. Cultuur verbindt en verrijkt, en zou dat moeten doen, ongeacht culturele achtergrond. Dat is echter nog niet altijd het geval. Een deel van het potentiële publiek voelt zich niet aangetrokken tot het culturele aanbod. De culturele en creatieve sector worden nog nauwelijks gezien als branches met beroepsmatige perspectieven. Instellingen lopen zo publiek en medewerkers mis, en vooral de kans om een andere cultuur binnen de eigen organisatie, in de zalen en op de podia te krijgen.

Culturele instellingen nemen het onderwerp steeds meer ter harte, zowel vanuit moreel oogpunt als vanuit het economische besef dat ze ‘de boot missen’ als niet wordt geïnvesteerd in nieuwe publieksgroepen.

Download publicatie

Veelgestelde vragen over het actieplan:
 

Wat is het Actieplan Cultuur & Creatief Inclusief?
Het actieplan is een initiatief van de Federatie Cultuur - waarin werkgeversverenigingen in de culturele sector samenwerken - om bij te dragen aan een sterke, toekomstbestendige culturele en creatieve sector. Een sector die de gehele samenleving representeert. De bedoeling is dat dit een kennisplatform wordt waar nieuws, verdieping en andere interessante middelen over het thema diversiteit worden gedeeld. Ook worden succesvolle bestaande workshops en trainingen gedeeld, zodat musea zelf niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.

Wat kan de Museumvereniging hierbij voor musea betekenen?
De Museumvereniging werkt in de Federatie Cultuur samen aan het actieplan. Graag denken we mee over jullie diversiteitsbeleid en delen we tips & tricks. Juist omdat we niet de capaciteit hebben om ieder beleidsplan mee te lezen, biedt het platform een ‘inclusiviteitsscan', waar je jullie museum langs de lat van de 4 P’s uit de Code Culturele Diversiteit kunt leggen. Op Museumcontact is bovendien het dossier diversiteit & inclusie waar specifieke voorbeelden uit de museumsector worden gedeeld.

Wat gebeurt er met het door OCW, VSBFonds en de Rijkscultuurfondsen aan de Federatie Cultuur beschikbaar gestelde budget. Maken we kans op geld voor onze eigen plannen?
Deze middelen worden 3 jaar ingezet om het Actieplan Cultuur & Creatief Inclusief op te starten en de culturele en creatieve sector te stimuleren om diversiteitsbeleid te verankeren in hun bedrijfsvoering. Dat betekent niet dat er voor individuele plannen geld beschikbaar is.

Lees het gehele Actieplan Cultuur en Creatief Inclusief hier.

Website: cultuurencreatiefinclusief.nl

Ook interessant: conferentie op 10 december

Video 
Actieplan Cultuur en Creatief Inclusief (ACCI)
Tags 
Diversiteit

Reacties