U bent hier

Adviezen Ethische Codecommissie

De Ethische Codecommissie voor Musea adviseert over de inhoud en toepassing van de Ethische Code. Alle adviezen worden gepubliceerd op de website van de Museumvereniging.

De werkwijze van de Ethische Codecommissie is vastgelegd in een reglement. De leden van deze commissie worden benoemd door de Museumvereniging, Stichting Het Nederlands Museumregister, ICOM-Nederland, Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten, Stichting Museumkaart en de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea. 

Verzoek advies

Alleen de hierboven genoemde organisaties kunnen de Ethische Codecommissie om advies verzoeken. Musea of individuele personen kunnen dit dus niet rechtstreeks doen. Wel kunnen ze aan een organisatie vragen een verzoek om advies aan de Ethische Codecommissie voor te leggen. Daarnaast brengt de Commissie ook uit eigen beweging adviezen uit. 

Adviesaanvraag indienen

Adviesaanvragen kan men schriftelijk bij de Ethische Codecommissieleden indienen via een van de organisaties die de Commissie in 1991 hebben ingesteld. Post voor de Ethische Code Commissie voor Musea kan gestuurd worden naar:
Secretaris Ethische Code Commissie
Mw. J. van Ooijen
Postbus 2975
1011 VL Amsterdam

De uitgebrachte adviezen kunt u hieronder downloaden:

2019 Afstoting van de collectie bij sluiting van een museum
2018 Wat te doen met niet-geregistreerde objecten? 
2018 Vriendenstichting – vriend of financier?
2017 Afstoting werk levende kunstenaar
2015 Belangenverstrengeling – sponsor en tevens bruikleengever?
2013 Bulkafstoting
2011 Topstuk verkopen om bezuinigingen op te vangen?
2009 Schedels van verre verwanten – bewaren of herbegraven?
2008 Censuur van bruikleengevers is niet acceptabel
2007 Verzamelen en tentoonstellen van menselijke resten
2005 Museumdirecteur laat museale objecten veilen voor een goed doel
2004 Herkomstonderzoek bij verwerving van objecten
2004 Welke verantwoordelijkheid draagt het museum(bestuur) voor de selectie van voorwerpen in tentoonstellingen?
2003 Belangenverstrengeling – bruikleengever en tevens sponsor?
2002 Stier Herman – het tentoonstellen van een levend dier
2001 Het verwerven, in bruikleen nemen en/of tentoonstellen van objecten verkregen via illegale handel
2000 Nazi-roofkunst: restitutie of niet?
1999 Repatriëring van menselijke resten
1999 Wat te doen met 'aard- en nagelvaste' kunstwerken bij een verbouwing of restauratie

    Dossiers 
    Ethische code

    Reacties