U bent hier

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen. Verder mag een ANBI geen winstoogmerk hebben. Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen.
 

Sinds 1 januari 2012 gelden nieuwe voorwaarden om te worden aangewezen als ANBI. Vanaf die datum moeten instellingen niet alleen voldoen aan de voorwaarden die al eerder golden, maar ook aan de volgende:

  • De instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang 
  • De instelling en mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, mogen niet aanzetten tot haat of het gebruik van geweld. Daarom mogen bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen hiervoor in de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld.

Tijdens besprekingen in de Tweede Kamer vastgesteld dat als een museum ook commerciële activiteiten verricht, het van belang is vast te stellen wat met de opbrengst van deze activiteiten gebeurt. In principe worden deze activiteiten namelijk niet geacht in het algemeen belang te zijn. Maar als de instelling de opbrengsten van de commerciële activiteiten nagenoeg volledig inzet voor het algemeen belang, kan de instelling de ANBI-status behouden. Dat is bijvoorbeeld als een museum een eigen winkel of restaurant heeft en de opbrengsten hiervan volledig gebruikt voor die activiteiten van het museum die het algemeen belang dienen. 

Als uw museum beschikt over een vriendenorganisatie (stichting of vereniging) is het zeer aan te raden zowel voor het museum als voor de vriendenorganisatie de ANBI-status aan te vragen.
Voor meer informatie kunt u kijken op de site van de Belastingdienst.

Wat zijn de fiscale voordelen?
Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. U kunt hier de ANBI-status aanvragen
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
  • Als museum kunt u ook de status van culturele instelling aanvragen. dit levert uw schenker nog een extra voordeel op. U kunt hier opzoeken of uw museum erkend is als culturele instelling.

Verplichte publicatie ANBI gegevens
Met ingang van 1 januari 2014 verandert de regelgeving voor ANBI’s. Musea met een ANBI status moeten een aantal gegevens publiceren op internet. De Belastingdienst publiceert vervolgens het internetadres met uw gegevens, zodat geïnteresseerden via de website van de Belastingdienst deze gegevens kunnen raadplegen. 
Mocht u deze gegevens niet op uw eigen website willen plaatsen, dan kunt u gebruikmaken van een nieuwe website van de Federatie Cultuur anbi.federatiecultuur.nl. Deze website is onder andere in samenwerking met de Museumvereniging tot stand gekomen.
U kunt hier de handleiding downloaden over hoe u uw gegevens op de website publiceert. Voor meer informatie over het formulier en de Belastingdienst, zie ook www.belastingdienst.nl/anbi.

Voor vragen, neem contact op met Public Affairs, 020-551 2939.

Tags 
Zakelijk
Dossiers 
Wet- en regelgeving

Reacties