U bent hier

Bruikleenverkeer

Een van de bekendste bruiklenen: Rembrandt van Rijn. De Nachtwacht (1642). Rijksmuseum Amsterdam.

De Collectie Nederland is er voor ons allemaal. Musea en erfgoedinstellingen beheren dit kostbare gezamenlijke bezit met als één van de belangrijkste doelen om de schatten toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Om onderzoek te doen, nieuwe inzichten op te doen of om er simpelweg van te genieten. Bruikleenverkeer speelt daarbij een cruciale rol. Het zorgt ervoor dat de Collectie Nederland zichtbaar wordt en in context aan het publiek kan worden gepresenteerd. 
 

Het bruikleenverkeer neemt al jaren toe. Dat is een goede zaak. Een steeds groter en diverser publiek komt in aanraking met de Collectie Nederland. Bovendien wordt de maatschappelijke relevantie van musea in educatief, economisch en politiek opzicht erdoor verduidelijkt.

De Museumvereniging onderschrijft dat effectief bruikleenverkeer essentieel is voor de Collectie Nederland en wil haar leden informeren over de mogelijkheden die er in Nederland zijn voor bruikleenverkeer en ze ondersteunen met extra informatie. 

Uitlenen is een kans
In 2014 heeft de Museumvereniging het rapport Uitlenen is een kans uitgebracht over welke bijdrage bruikleenverkeer of collectiemobiliteit tussen musea kan leveren aan het vergroten van de zichtbaarheid van de Collectie Nederland.

Slimmer Lenen: Uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland
Slimmer lenen begint bij u zelf. Geïnspireerd door een brochure van de Britse Museumvereniging en gebaseerd op twee aanbevelingen uit het rapport Uitlenen is een kans (2014) heeft de Museumvereniging een groep museumprofessionals gevraagd een aantal uitgangspunten te formuleren voor effectief bruikleenverkeer. De uitkomsten staan beschreven in de brochure Slimmer Lenen: Uitgangspunten Bruikleenverkeer binnen Nederland. De uitgangspunten zijn:

  • Wees ruimhartig met het uitlenen van werken, ook als daar niet direct iets tegenover staat.

  • Zoek en ontwikkel samenwerking en partnerschap bij het bruiklenen. Neem vertrouwen als uitgangspunt.

  • Ga open en eerlijk met elkaar in gesprek over de professionele aanpak van de bruikleen, rekening houdend met de verschillen in schaal en werkwijzen.

  • Motiveer de bruikleenaanvraag zorgvuldig.

  • Neem in de risicoafweging de positieve effecten van de zichtbaarheid van de Collectie Nederland mee.

  • Stel als verstrekker tot doel de bruikleen mogelijk te maken. 

  • Houd als verstrekker de kosten zo laag mogelijk en wees er transparant over.

  • Wees in het bruikleenverkeer zo duurzaam mogelijk.

  • Zorg voor heldere communicatie, wees transparant en publiceer de procedures die u voor bruiklenen hanteert online.

  • Deel relevante kennis en data opgedaan omtrent de bruikleen.

Aangesloten Musea
De uitgangspunten van bruikleenverkeer binnen Nederland worden nu al onderschreven door verschillende musea en collectiehoudende instellingen. Doel is dat zoveel mogelijk musea zich aansluiten. 

Litratuur en voorbeelddocumenten
Effectief bruikleenverkeer wordt makkelijker als iedereen uitgaat van dezelfde standaarden en documenten. Zolang deze nog niet museumbreed ontwikkeld zijn, bieden wij u graag voorbeelden van beschikbare documenten ter inspiratie. 

Dossiers 
Bruikleenverkeer

Reacties