U bent hier

Bruikleenverkeer & Brexit

In dit artikel houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Brexit en de gevolgen daarvan voor het bruikleenverkeer tussen Nederland (de EU) en het Verenigd Koninkrijk.

Voor de Museumvereniging is een ruimhartig bruikleenbeleid in binnen- en buitenland onmisbaar voor een veerkrachtige museumsector die telkens weer door hoge kwaliteit van de collectie een breed publiek weet te verrassen, te confronteren en te inspireren en die zo aan een stevig draagvlak in de samenleving bouwt.

Met vragen kun je terecht bij Lodewijk Kuiper, beleidsmedewerker Public Affairs (lkuiper@museumvereniging.nl)


Update d.d. 28 maart 2019

Onlangs zat Lodewijk Kuiper, beleidsmedewerker Public Affairs van de Museumvereniging in het expertpanel bij de Brexit-Bootcamp van Dutch Culture. Wil je meer lezen over de verschillende vraagstukken rondom de Brexit die spelen voor de cultuursector? Lees hier dan het verslag van de Brexit-Bootcamp. 


Bron | Update Erfgoedinspectie d.d. 21 maart 2019

https://www.inspectie-oe.nl/publicaties/vragen-en-antwoorden/terugkerende-cultuurgoederen-na-brexit 

Bruikleen en de Brexit, voor nu een praktische oplossing
Eind februari berichtten de ministeries van OCW en Financiën/Douane dat musea rekening moeten houden met de douaneformaliteiten bij een no-deal Brexit. Maar is er voor nu een praktische oplossing.Het zag ernaar uit dat invoerrechten moeten worden betaald voor cultuurgoederen die voor 29 maart 2019 als bruikleen naar het Verenigd Koninkrijk zijn gegaan en na 29 maart 2019 in Nederland terug zouden keren.Voor cultuurgoederen die zich op dit moment als bruikleen bevinden in Groot-Brittannië is er nu een praktische oplossing. Als musea met de gebruikelijke transportdocumenten aan kunnen tonen dat sprake is van terugkerende goederen, hoeven geen invoerrechten te worden betaald.Deze oplossing zal tot drie jaar gelden na de Brexit, en geldt ook voor langdurige bruiklenen die zich nu in het Verenigd Koninkrijk bevinden. De goederen moeten terugkeren in ongewijzigde staat, dat wil zeggen in de staat waarin zij werden uitgevoerd. In de praktijk betekent dit dat bij terugkeer van de bruiklenen vanuit Groot-Brittannië naar Nederland geen BTW-afdracht zal gelden.

Meer weten

Op EU-niveau wordt nog veel gesproken over de uittreding van het VK. Blijft u daarom de ontwikkelingen op deze site volgen. Voor verdere vragen verwijzen we u naar uw gebruikelijke douane contactpersoon of neem contact op met de Inspectie.

Bron | Update Min. OCW & Min. FIN/Douane d.d. 13 maart 2019

Op het gebied van bruiklenen en de Brexit is te melden dat er een Europees besluit is voor een praktische oplossing voor goederen die voorafgaand aan 29 maart aan musea in het VK in bruikleen zijn gegeven. Dit kan door aan te tonen dat daadwerkelijk sprake is van “terugkerende goederen”, aan de hand van de gebruikelijke transportdocumenten. Deze oplossing zal tot drie jaar gelden nadat het VK de EU heeft verlaten, en geldt ook voor langdurige bruiklenen die zich nu in het VK bevinden. De goederen moeten in ongewijzigde staat terugkeren.*
In de praktijk betekent dit dat bij terugkeer van de bruiklenen vanuit het VK naar Nederland geen BTW afdracht zal gelden.
Zie: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidance-customs-procedures.pdf, p. 13.
 
De boodschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën/Douane in de laatste week van februari dat musea rekening moesten houden met de douaneformaliteiten bij een no-deal Brexit is daarmee voor musea die vóór 29 maart bruiklenen uitsturen naar het VK terwijl deze na de Brexit op 29 maart terugkeren gewijzigd:  gebruik kan worden gemaakt van de regeling “terugkerende goederen” onder de hiervoor vermelde voorwaarden.
 
Voor verdere vragen verwijzen we u naar uw gebruikelijke douane contactpersoon of naar de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (voorheen de Erfgoedinspectie):  https://www.inspectie-oe.nl/contact 

* ongewijzigde staat: zie Artikel 203 DWU, lid 5:  De vrijstelling van invoerrechten wordt slechts verleend indien de goederen terugkeren in de staat waarin zij werden uitgevoerd, alsook
Artikel 158 van de uitvoeringsverordening: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2446&from=NL

Bron | Min. OCW & Min. FIN/Douane d.d. 06 maart 2019

Op het gebied van bruiklenen en de Brexit is te melden dat er beweging is. In de laatste week van februari was de boodschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën/Douane nog dat musea rekening moesten houden met de douaneformaliteiten bij een no-deal Brexit.  Het was nog niet duidelijk hoe dit zou uitwerken voor de gevallen waarin musea vóór 29 maart bruiklenen uitsturen naar het VK terwijl deze na de Brexit op 29 maart terugkeren.

Inmiddels werkt de Europese Commissie aan een praktische oplossing om voor dergelijke goederen aan te tonen dat daadwerkelijk sprake is van “terugkerende goederen”, zo mogelijk aan de hand van de gebruikelijke transportdocumenten. Een dergelijke oplossing geldt dan niet onbeperkt (maximaal 3 jaar nadat goederen de EU hebben verlaten) en de goederen moeten in ongewijzigde staat terugkeren. Verwacht wordt dat begin volgende week er duidelijkheid is van de kant van de Europese Commissie.

Tags 
Politiek Nieuws

Reacties