U bent hier

Code culturele diversiteit

De Code Culturele Diversiteit is een gedragscode die leidt tot het zichtbaar maken en monitoren van ambities en resultaten op het gebied van culturele diversiteit. De Museumvereniging nam deel aan de stuurgroep bij het opstellen van de code.


Bezoek de website Code Culturele Diversiteit.

Liever dan af te wachten en opgelegd te krijgen, heeft de sector in 2011 zelf het voortouw genomen om een voor haar werkbare code te ontwikkelen. De stuurgroep Code Culturele Diversiteit is de formele opdrachtgever voor de totstandkoming van de code. Vanuit een gedeeld gevoel van urgentie is zij een breed proces gestart waarin een constructieve dialoog met culturele instellingen centraal stond.

De code heeft twee uitgangspunten:

  • Gezien het toenemend aandeel niet-westerse allochtonen in de bevolking is culturele diversiteit een belangrijk onderwerp voor de cultuursector. Zowel voor de programmering en het publieksbereik als voor de personele en bestuurlijke samenstelling van de instellingen.

  • Cultuurinstellingen zullen zich in de nabije toekomst aan subsidiegevers (landelijk en lokaal) moeten verantwoorden over de inspanningen om de deelname van niet-westerse allochtonen op peil te krijgen.

Doelgroep
De code geldt primair voor de rijksgesubsidieerde instellingen en in tweede instantie voor de culturele instellingen die door de gemeenten worden gefinancierd. Gezien de grote concentratie van inwoners met een tweezijdige culturele achtergrond in de vier grote steden wordt het traject gestart in nauw overleg met de G4-gemeenten.

Inbreng Museumvereniging
Siebe Weide, directeur van de Museumvereniging, maakte destijds deel uit van de stuurgroep. 

Reacties