U bent hier

Code culturele diversiteit

De Code Culturele Diversiteit is een gedragscode die leidt tot het zichtbaar maken en monitoren van ambities en resultaten op het gebied van culturele diversiteit. De Museumvereniging nam deel aan de stuurgroep bij het opstellen van de code.


Bezoek de website. Liever dan af te wachten en opgelegd te krijgen, heeft de sector in 2011 zelf het voortouw genomen om een voor haar werkbare code te ontwikkelen. De stuurgroep Code Culturele Diversiteit is de formele opdrachtgever voor de totstandkoming van de code. Vanuit een gedeeld gevoel van urgentie is zij een breed proces gestart waarin een constructieve dialoog met culturele instellingen centraal stond.

Inmiddels zijn er twee instrumenten om het gebruik van de code te stimuleren. Er is een scan en een kortere quickscan om te toetsen in welke mate diversiteit wordt toegepast in de instelling. Daarnaast is er sinds 2016 de Code Culturele Diversiteit Award, voor een instelling die of een project dat op het gebied van diversiteit een markante stap heeft gezet of een opvallend resultaat heeft geboekt.

Scan Culturele Diversiteit
Speciaal voor culturele instellingen is de Scan Culturele Diversiteit ontwikkeld bestaande uit 45 stellingen. Het is een managementinstrument om in kaart te brengen in welke mate een instelling beleid en acties uitvoert om culturele diversiteit te bevorderen. Met de scan wordt ingezoomd op Publiek, Personeel, Programma en Partners. De uitkomst maakt duidelijk op welke terreinen culturele diversiteit een rol speelt en op welke terreinen dat (nog) niet het geval is.

Met wie werkt u samen om een nieuw divers publiek aan te trekken? Welke PR kanalen zet u in om een groter bereik te creëren? Welke kandidaat kiest u bij gelijke geschiktheid? Aan de hand van 45 stellingen wordt uw instelling snel en doelmatig doorgelicht. Bij elk antwoord hoort een score. Bij een nulscore, wordt meteen duidelijk welke maatregelen genomen kunnen worden om de score, indien gewenst, op te schroeven. Geïnteresseerd in de Scan Culturele Diversiteit? Neem contact op via info@codeculturelediversiteit.nl of telefonisch via 020 514 13 80.

Quickscan Culturele Diversiteit
Meteen aan de slag? Als voorproefje vindt u hieronder de Quickscan Culturele Diversiteit met 8 stellingen. De Quickscan Culturele Diversiteit is een voorproefje van de uitgebreide scan met 45 stellingen. De Quickscan Culturele Diversiteit bestaat uit 8 stellingen. Elke stelling biedt een keuze uit 4 mogelijkheden. Kies de mogelijkheid die volgens u het meest van toepassing is op de stand van zaken bij uw organisatie. Het gaat om de feitelijke situatie, niet om uw mening.

De Code Culturele Diversiteit Award is voor een instelling die of een project dat op het gebied van diversiteit een markante stap heeft gezet of een opvallend resultaat heeft geboekt.

Dit kan een theater zijn die veelvuldig werk van (nieuwe) cultureel diverse makers programmeert. Of een museum dat via andere PR kanalen een geheel nieuw publiek bereikt. Het kan een dansgezelschap zijn die de wijken intrekt en daarmee een brug weet te slaan naar de diverse samenleving. Of een kunstproject dat in samenwerking met een aantal cultureel diverse partijen tot stand is gekomen en daarmee een geheel nieuw verhaal heeft weten te vertellen.

De winnaar wordt bepaald door een onafhankelijke jury. Vanuit het veld worden talloze best practices verzameld waaruit een short list wordt samengesteld. Daarin zijn de volgende vragen leidend:

* Is het innovatief?
* Heeft het een maatschappelijke impact (qua invloed en bereik)?
* Is sprake van zichtbare resultaten van het beleid om diversiteit te bevorderen ten aanzien van Personeel, Programma, Publiek en/of Partners?

Op basis daarvan wordt in december een long list samengesteld. Daaruit worden in januari vijf nominaties gekozen waarop het publiek kan gaan stemmen. De uitreiking van de award vindt altijd in februari plaats.

In 2017 ontwikkelt de stuurgroep Code Culturele Diversiteit een nieuw plan met meer ambitie om diversiteit de komende jaren een vanzelfsprekend onderdeel in de bedrijfsvoering van culturele instellingen te laten worden. Siebe Weide is sinds eind 2016 voorzitter van de stuurgroep.

Reacties