U bent hier

Commissie Asscher-Vonk

De Museumvereniging heeft een commissie in het leven geroepen die zich zomer en najaar 2012 heeft gebogen over de toekomst van het museumbestel. Onder leiding van voorzitter prof. mr. Irene Asscher-Vonk (emeritus hoogleraar Radboud Universiteit) en vice-voorzitter Maarten Doorman (hoogleraar Universiteit van Amsterdam) is een groep van acht museumdirecteuren aan de slag gegaan.
 

Het proces van de terugtredende overheid stelt musea voor de uitdaging hoe ze met minder middelen meer kunnen bereiken. Het feit dat het Rijk per 2016 de beheersovereenkomst met de Rijksmusea opzegt, roept de vraag op wat straks nog van nationaal belang is en wat niet.

Opdracht
De opdracht aan de commissie luidde ‘Onderzoek de kansen om vanuit de collectie het museumbestel in Nederland te versterken. Welke mogelijkheden zijn er om de samenhang te verbeteren, de samenwerking tussen musea te intensiveren en het publieksbereik te doen toenemen?’ Dit heeft geresulteerd in een advies, neergeschreven in het rapport Musea voor Morgen.

Op 22 oktober en 19 november hebben de leden zich in (extra) ledenvergaderingen van VRM en Museumvereniging positief uitgesproken over het advies van de commissie Asscher-Vonk.

De overige leden van de commissie, allen directeur:

  • Sjarel Ex, Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam

  • Edwin van Huis, Naturalis Leiden

  • Kees van der Meiden, Twentse Welle Enschede

  • Wim Pijbes, Rijksmuseum Amsterdam

  • Axel Rüger, Van Gogh Museum Amsterdam

  • Marjan Scharloo, Teylers Museum Haarlem

  • Manfred Sellink, Brugse Musea en voormalig lid van enkele visitatiecommissies voor musea 

  • Benno Tempel, Gemeentemuseum Den Haag

  • Claartje Bunnik (Bunnik Beleid & Advies), secretaris

Dossiers 
Samenwerken

Reacties