U bent hier

Contributie Museumvereniging

De contributie van onze leden, gelieerde en belangstellende instellingen wordt jaarlijks bepaald op basis van ons contributiestelsel bestaand uit tien categorieën. Bij het indelen kijken wij naar de totale baten die ten goede komen aan de instelling, inclusief de door derden gedragen kosten. Het gaat om de totale baten over het kalenderjaar twee jaar vóór het lopende kalenderjaar. Onder totale baten verstaan wij in ieder geval inkomsten uit: kaartverkoop, horeca, winkel, legaten, subsidies, verhuur en sponsorgelden. Onder kosten gedragen door derden, zoals gemeente of universiteit, worden in ieder geval gerekend: personeelslasten, energie, belastingen en huur. Het aantal stemmen van een lid in de Ledenvergadering correspondeert met de contributiecategorie.

2021

Dossiers 
Ledenvergadering

Reacties

Kunt u mij aangeven waar ik het actuele contributie-overzicht 2021 kan vinden. De bedragen in het bovenstaande overzicht corresponderen niet met de bedragen die ik ontvangen heb op de factuur 21500916/5018. met vriendelijke groet, Piet Conijn - Edams Museum piet.conijn@edamsmuseum.nl
Ik heb op 25 augustus een vraag gesteld over de contributie 2021, maar daar geen reactie op gekregen. De vraag was: Kunt u mij aangeven waar ik het actuele contributie-overzicht 2021 kan vinden. De bedragen in het bovenstaande overzicht corresponderen niet met de bedragen die ik ontvangen heb op de factuur 21500916/5018. met vriendelijke groet, Piet Conijn - Edams Museum piet.conijn@edamsmuseum.nl