U bent hier

De Ethische Codecommissie voor Musea stelt zich voor

Op de nieuwe website www.ethischecodevoormusea.nl vind je gemakkelijk alle informatie over de Ethische Code voor Musea, de samenstelling van de Ethische Codecommissie, een uitleg hoe een advies aan te vragen en een overzicht van de reeds uitgebrachte adviezen. Om de Ethische Codecommissie beter te leren kennen, stellen we in deze rubriek telkens een ander commissielid voor. Deze maand: Lisette Pelsers.

Lisette Pelsers, directeur van het Kröller-Müller Museum, heeft altijd in de museale wereld gewerkt. Vóór het Kröller-Müller was zij directeur van het Rijksmuseum Twenthe. Ook heeft ze altijd extra functies bekleed, uit betrokkenheid met de museumwereld; zo is zij o.a. bestuurslid geweest van de VRM en de NMV vóór de fusie. Inmiddels is zij alweer ruim vijf jaar lid van de Ethische Codecommissie, sinds september 2014. We vragen haar hoe dat bevalt, en waarom ze de Ethische Code belangrijk vindt.

De meerwaarde van de Code
Volgens Lisette is de Ethische Code van groot belang omdat de Code eigenlijk de grondslag is van het handelen van elk museum. Veel onderdelen van de Ethische Code zijn een vanzelfsprekend onderdeel van het museaal handelen, maar juist waar het soms schuurt en vragen oproept, is discussie en reflectie heel nuttig. Als lid van de Ethische Codecommissie ben je met interessante vraagstukken bezig die de kern van het museale werk raken. De samenwerking tussen de experts uit het museale veld en de juristen binnen de Codecommissie bevalt heel goed: de wisselwerking is nuttig en Lisette ervaart dat ook als een leuke kans om van elkaar te leren: de museale professionals brengen ervaring uit het veld in en de juristen kunnen scherp formuleren. Ze vullen elkaar binnen de Commissie heel goed aan.

De adviezen van de Ethische Codecommissie bieden niet alleen antwoord op de voorgelegde vragen; zij kunnen ook dienen om de LAMO verder bij te schaven. Zo draagt de Codecommissie eraan bij dat de LAMO steeds doeltreffender en beter werkbaar wordt. Lisette: “Het mooie van het lidmaatschap van de Ethische Codecommissie is de combinatie van het bijdragen aan de kwaliteit van de museumwereld en de persoonlijke meerwaarde.”

Naast de vele haken en ogen rondom afstotingskwesties, heeft ook de recente discussie over koloniale collecties Lisette’s belangstelling. Hoewel het Kröller-Müller zelf niet beschikt over een dergelijke collectie, houden de vragen die daarbij spelen haar zeker bezig: ze raken immers de kern van wat het betekent om museum te zijn.

Best practice
Grote delen van de Ethische Code zijn al een vanzelfsprekend ingebed onderdeel bij het Kröller-Müller. Een voorbeeld van hoe hieraan uitvoering wordt gegeven, is bijvoorbeeld de samenwerking met partners waar het gaat om het onderzoeken van kunstwerken, het ontsluiten van informatie en het delen van kennis. Dat blijkt een vruchtbare aanpak die zowel de objecten als de expertise bij alle deelnemende partners ten goede komt. Een voorbeeld daarvan is het project Van Gogh Worldwide. Dat is een gemeenschappelijk initiatief van drie ‘founding partners’, het RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, het Van Gogh Museum en het Kröller-Müller Museum. Het project wordt uitgevoerd met een groot aantal partners, waaronder de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, diverse musea, onderzoeksinstellingen en particulieren. Zo wordt ook een extra impuls gegeven aan de toepassing van de artikelen 3.9 en 3.10 van de Ethische Code, die gaan over het delen van kennis en de samenwerking tussen musea en andere instellingen.

Meer weten over de Ethische Code voor musea en de commissie? Ga naar www.ethischecodevoormusea.nl. Dit interview is afgenomen door Jo’anne van Ooijen, secretaris van de Ethische Codecommissie.

Tags 
Nieuws
Dossiers 
Ethische code

Reacties