U bent hier

De Ethische Codecommissie voor Musea stelt zich voor

Op de website www.ethischecodevoormusea.nl vind je alle informatie over de Ethische Code voor Musea, de samenstelling van de Ethische Codecommissie, uitleg hoe een advies aan te vragen en een overzicht van de uitgebrachte adviezen. Om de Ethische Codecommissie beter te leren kennen, stellen we in deze rubriek telkens een ander commissielid voor. Deze maand: Marjan Ruiter.

Marjan Ruiter is directeur van het Zeeuws Museum in Middelburg. Dit bijzondere museum vindt zijn oorsprong in het Koninklijke Zeeuws Genootschap voor de Wetenschappen uit 1769 en beheert een brede collectie. Van archeologische vondsten en wereldberoemde wandtapijten tot streekdracht en van zilver en exotische objecten die Zeeuwen van verre reizen meenamen tot hedendaagse kunst.
Sinds juni 2018 is Marjan ook lid van de Ethische Codecommissie. Deze stap lag logisch in het verlengde van haar eerdere betrokkenheid bij de herziening van de LAMO en bestuurswerk voor het Museumregister vanaf 2012. Ook in die rollen kreeg zij voortdurend te maken met vragen die samenhangen met alle veranderingen in de culturele sector. Musea worden steeds ondernemender en daarin ook steeds creatiever. Dit stimuleert om tot nieuwe oplossingen te komen, terwijl er tegelijk vragen kunnen rijzen over wat er kan en mag, en hoe om te gaan met nieuwe dilemma’s waar de musea voor worden gesteld.

De discussies over wat wel of niet passend is voor musea als non-profit instellingen en het verenigen van behoud van erfgoed en praktische werkbaarheid, vindt Marjan enorm interessant. De leden in de Ethische Codecommissie vertegenwoordigen samen een breed palet aan kennis en ervaring, en zij vindt de discussies binnen de commissie dan ook heel verrijkend.

De problematiek rond de sluiting van musea heeft haar bijzondere aandacht. Marjan: “De situatie van een dreigende sluiting kan worden veroorzaakt door financiële problemen maar ook door problemen met bezetting, bijvoorbeeld door een vergrijzend vrijwilligersbestand. Als sluiting in zicht komt, heb je allerlei vragen over de afwikkeling, over het toegankelijk houden van de collectie, over het behoud van kennis en informatie. De bestaande richtlijnen bieden daarvoor nauwelijks houvast. Medewerkers van een museum zijn altijd enorm betrokken en de voorbereiding van een sluiting kan heel stressvol zijn. In zulke omstandigheden is dringend behoefte aan praktische handvatten. De Ethische Code en de LAMO zijn geschreven voor draaiende musea en geven op dit moment nog geen richtsnoer voor zulke situaties. Een aanvulling die ingaat op vraagstukken rond sluiting zou dus echt in een behoefte voorzien.”

In het Zeeuws Museum, met zijn brede scala aan deelgebieden, blijkt de Ethische Code vaak goed van pas te komen. Zo werkt het team van het museum vaak samen met onderzoekers om ervoor te zorgen dat de collectie zo goed mogelijk kennis genereert en ontsluit. Daarbij spelen vaak vragen naar de manier van onderzoeken: welke methoden en technieken mogen worden toegepast, is destructief onderzoek toelaatbaar of niet? De omgang met deze vragen verschilt sterk per deelterrein. Hiervoor biedt de Ethische Code nuttige handvatten, bijvoorbeeld in hoofdstuk 3.

Meer weten over de Ethische Code voor musea en de commissie? Ga naar www.ethischecodevoormusea.nl. Dit interview is afgenomen door Jo’anne van Ooijen, secretaris van de Ethische Codecommissie.

Tags 
Nieuws Zakelijk
Dossiers 
Ethische code

Reacties