U bent hier

Doel en kernactiviteiten

De Museumvereniging is er voor het belang van de musea in Nederland. Musea tonen voorwerpen en vertellen verhalen die verbeelding en gesprek oproepen. Zij dienen de maatschappij en werken samen om hun waarde voor de toekomst te bewaren. 
 

De vereniging streeft naar een positief imago van musea, hoge kwaliteit van de branche en een groot en divers museumpubliek. Ze richt zich met haar diensten op de leden, haar promotie op het publiek en haar invloed op de politiek.

Positief imago van de musea
De Museumvereniging voert een actief public affairs beleid om het belang van de museumbranche zo goed mogelijk te dienen. Public affairs is het inspelen op de factoren die van invloed zijn op het functioneren van onze museumsector. Voor alle musea. Of ze nu klein of groot zijn, gefinancierd door rijk, provincie, gemeente of met private middelen. Om onze ambities te realiseren, is een positieve publieke opinie van het grootste belang. We zijn spreekbuis richting pers en politiek. 

Beïnvloeden betekent inspelen op de actualiteiten, maar wel op basis van een eigen agenda. In de afgelopen jaren zijn daarvoor de bouwstenen gelegd. Het programma Meer dan waard levert de argumenten voor de waarde van musea. Vanuit de public affairs activiteiten bepalen wij onze speerpunten. Onderwerpen die vanuit de vereniging als extra belangrijk worden gezien. 

Bevordering van de kwaliteit van de branche: ledendiensten 
De vereniging zorgt voor toenemende professionalisering in de branche door diensten en activiteiten aan de leden aan te bieden. Dit gebeurt rond de drie pijlers: werkgeverschap, kwaliteitszorg en inspiratie. Voorbeelden van activiteiten zijn de Museum cao en de platformfuctie van de branchevereniging. 

Stimuleren van museumbezoek: collectieve promotie 
De Museumvereniging wil de publieke belangstelling voor musea vergroten en meer inkomsten voor musea realiseren. Deze collectieve promotie draagt bij aan de kwaliteit en het imago van de museumbranche. De vereniging bedrijft collectieve promotie via de Stichting Museumkaart.

Beleidsplan 2017-2019
Lees hier het Beleidsplan 2017-2019 van de Museumvereniging. 

Statuten
Bekijk de statuten van de Museumvereniging

Reacties