U bent hier

Economische effecten van Museumkaart (SEO onderzoek)

Museumkaart levert musea extra bezoek én geld op. De Stichting Economisch Onderzoek voert onderzoek naar het bezoek en de inkomsten in musea. Hieronder vind je de resultaten van het SEO onderzoek 2013. 
 

Resultaten SEO-onderzoek 2015
Opnieuw laat het in 2015 uitgevoerde onderzoek door SEO over de economische effecten van de Museumkaart een positief beeld zien:
4,6 miljoen extra bezoeken, factor 2,6 vs bezoek zonder Museumkaart, 31,5 miljoen euro extra inkomsten voor de sector.

  • De 1,1 miljoen Museumkaarthouders hebben in 2014 7,5 miljoen bezoeken aan de deelnemende musea gebracht.
  • Door de Museumkaart hebben in 2014 4,6 miljoen extra museumbezoeken plaatsgevonden.
  • Museumkaarthouders bezoeken 2,6 keer zo vaak een museum als zij gedaan zouden hebben als de Museumkaart niet zou bestaan. Het bezit van een ander type kortingskaart heeft een kleiner effect op het museumbezoek, zij bezoeken namelijk 1,3 maal zo vaak een museum als museumbezoekers zonder museum- of andere kortingskaart. Deze andere types korting zijn meestal een CJP-pas of een stadspas (voor e mensen met lage inkomens).
  • De Museumkaarthouder zorgde voor 31,6 miljoen aan extra inkomsten: 14 miljoen uit entreegelden extra bezoeken, 15 miljoen uit horeca en winkel, 1,3 miljoen aan extra toeslagen. 43% van de extra inkomsten gingen naar 10 musea met het meeste MK-bezoek.
  • Opvallend is dat zowel Museumkaarthouders als andere museumbezoekers in 2014 gemiddeld 0,6 bezoeken brachten aan musea die niet deelnamen aan de Museumkaart.
  • 290 duizend van de 1,1 miljoen Museumkaartbezitters hebben in 2014 niet vaker dan één keer een museum bezocht. Daar staan echter Museumkaartbezitters tegenover die zeer vaak naar een museum gaan. (profiel van deze kaarthouder – MS DBF). Dit is nog steeds een aanzienlijk deel, maar minder als de voorgaande jaren (2012: 250k van de 900k kaarthouders met 1 bezoek = 27,*% vs 26,3% in 2014)
  • Het aantal bezoeken per kaarthouder is gestegen, maar ook het aantal bezoeken van de niet-kaarthouder ging van 1,3 gemiddeld naar 2,5 bezoeken, waardoor de factor meerbezoek door MK wat gedaald is.
  • Het Museumkaartbezit is het hoogst onder 60-70-jarigen en die bezoeken ook het vaakst een museum (goed voor een kwart van alle bezoeken). 15 tot 35-jarigen gaan het minst vaak. Dat is tevens de groep die ook het minst vertegenwoordigd is in het bestand kaarthouders. Verder neemt het bezoek ook sterk af in de 80+groep, maar dat is gelinkt aan mobiliteit.
  • Recente aanschaffers en langdurige bezitters gaan het vaakst.
  • 13,7 miljoen van het totale financiële effect gaat naar de 10 musea met het meeste bezoek (minimaal 125.000). De 100 kleinste musea (max 2000 bezoeken) verdienen samen slechts 94.000 euro.

Op dit moment is er een onderzoek gaande op basis van cijfers uit 2016. De onderzoeksresultaten worden in het najaar gepubliceerd.

Resultaten SEO-onderzoek 2013
De Museumkaart heeft voor de deelnemende musea een positief effect op zowel het bezoek als de inkomsten, zo concludeerde SEO Economisch Onderzoek in 2013. De deelnemende musea ontvingen in 2012 dankzij de Museumkaart 3,4 miljoen extra bezoeken.  Dit leverde € 14 miljoen aan extra entree-inkomsten op. 

20% extra bezoek in 2012
Het onderzoek liet zien dat de 3,4 miljoen extra bezoeken ruim 20% extra bezoek betekenen voor de musea. De 400 musea die de Museumkaart accepteren, telden in 2012 ruim 20 miljoen bezoeken, waarvan vijf miljoen met een Museumkaart.

Meer geld in de kassa van de musea
De vergoeding aan musea voor bezoeken met de Museumkaart overtreft de entreegelden die zonder Museumkaart zouden zijn verdiend. In 2012 bedroeg de bezoekvergoeding in totaal bijna € 30 miljoen waarvan dus € 14 miljoen voor het extra bezoek.  Ook genieten de musea extra neveninkomsten uit horeca en winkel. Siebe Weide, directeur van de Museumvereniging: ‘Het onderzoek heeft aangetoond dat de Museumkaart substantieel extra inkomsten genereert voor de museumsector. Hoe meer Museumkaarten, hoe beter. Dat is verheugend nieuws’.

Gezonde groei
Het aantal Museumkaarthouders groeit al jaren gestaag, ondanks enkele recente prijsverhogingen. Ook in 2014 is de Museumkaart onverminderd populair. 

Over de Museumkaart
De Museumvereniging is uitgever van de Museumkaart. De exploitatie van de kaart is ondergebracht in een stichting die geen subsidie ontvangt. Museumkaart is beneficiënt van de BankGiro Loterij. De inkomsten van de stichting komen ten goede aan de deelnemende musea. De Museumkaart is persoonsgebonden en geeft een jaar lang onbeperkt toegang tot 400 musea in heel Nederland. Men koopt de Museumkaart steeds vaker online, als cadeau, zeker in de decembermaand.

Lees het rapport:  SEO Onderzoek in Amsterdam onderzocht het effect van de Museumkaart voor de aangesloten musea.

Dossiers 
Museumkaart

Reacties