U bent hier

Een inclusieve museum ervaring voor iedereen mogelijk maken

Bartiméus biedt niet alleen expertise óver de doelgroep van blinden en slechtzienden en toegankelijkheid, maar ontwikkelt deze ook samen mét de doelgroep. Bartimeus gebruikt hiervoor de 5 B’s. Kijk eens naar het logo van Bartimeus, je ziet een B en twee puntjes. Is het een dubbele punt? Ja, ook! Bovenal staan de twee puntjes onder elkaar geplaatst voor het braille-teken voor de letter B.

De eerste B staat voor bewustwording. De stap ná de bewustwording is de uitvoering, met de volgende 4 B’s:

  • Bereikbaarheid (is de informatie, het gebouw, de medewerkers goed bereikbaar? (digitaal, fysiek, sociaal)
  • Betreedbaarheid (kan je in het gebouw komen, je weg vinden? Fysiek)
  • Bruikbaarheid (zijn alle diensten, producten die je aanbiedt bruikbaar? Lockers, garderobe, app, etc. (digitaal, fysiek)
  • Bejegening. Diensten en producten vallen of staan met goede dienstverlening. Training voor gastvrijheid, rondleiders, etc. (sociaal)

Vanuit deze optiek zet Bartimeus zet expertise in samen met zijn partners. Daarbij gebruikt Bartimeus huidige richtlijnen en normen. Ook staan we aan de voet van (digitale) ontwikkelingen om technologieën in te zetten voor de doelgroep.

Aantal diensten die we leveren:

  • Advies over wayfinding. Advies over het maken en inzet van voelmaquette, signing,  tactiele tekeningen, en (digitale) informatie. Dit heeft niet alleen een meerwaarde voor de mensen met een visuele beperking maar komt ten goede voor velen
  • Ontwikkelen van workshop (samen met doelgroep) voor inzetten tactiele en auditieve informatie
  • Trainingen voor museummedewerkers over bejegening en kunstbeleving voor de doelgroep (dit kan inclusief belevingssessie op locatie met VR-brillen)
  • Virtuele geleidelijn: een app in ontwikkeling waarbij routes via een app met tactiele, visuele en auditieve informatie je (be)geleid
  • Advisering over digitale, fysieke en sociale toegankelijkheid.

Contact
Heb je vragen over toegankelijkheidskeuringen- en adviezen, workshops (inclusief of exclusief ervaringssessie)? Neem dan contact op per email via toegankelijkheid@bartimeus.nl of bel Bartiméus via het nummer 088 - 88 99 888 (bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur).

Reacties