U bent hier

Eigen gezicht voor Ethische Codecommissie voor Musea

Om de onafhankelijke status van de Ethische Codecommissie voor musea meer te onderstrepen, is een eigen huisstijl ontwikkeld, inclusief een website. Op de nieuwe website www.ethischecodevoormusea.nl vind je gemakkelijk alle informatie over de Ethische Code voor Musea, de samenstelling van de Ethische Codecommissie, uitleg hoe een advies aan te vragen en een overzicht van reeds uitgebrachte adviezen.

De Museumvereniging en de Ethische Codecommissie hebben gekozen om een eigen huisstijl te introduceren om de onafhankelijke status van de commissie en haar adviezen te verduidelijken. Naast een website heeft de Ethische Codecommissie nu ook een eigen logo.

Samenwerking tussen de Ethische Codecommissie en haar instellende organisaties
Maandag 2 december 2019 heeft de Ethische Codecommissie een bijeenkomst gehouden met de organisaties die aan de basis hebben gestaan van de oprichting van de commissie.Hiermee is de samenwerking tussen de Ethische Codecommissie en de fouding Mothers opnieuw bevestigd.

Over de Ethische Code
De Ethische Code biedt een instrument voor professionele zelfregulering op de gebieden waar het museum specifieke deskundigheid en verantwoordelijkheid heeft. De code draagt bij aan een hoge kwaliteit van de museumsector en is daarmee essentieel voor een stevig draagvlak voor ruim 400 Nederlandse musea die zich inzetten voor een sterkere binding van alle inwoners van ons land met museale collecties. Alle leden van de Museumvereniging onderschrijven de Ethische Code en voldoen aan de Museumnorm waar de code een wezenlijk onderdeel van uitmaakt.

Tags 
Nieuws
Dossiers 
Ethische code

Reacties