U bent hier

Enquête voor HR-professionals ten behoeve van passend trainingsaanbod

Ben jij een HR-professional in een museum? Doe dan mee met de enquête zodat we gezamenlijk een passend aanbod kunnen ontwikkelen om de emancipatie van mensen met diverse achtergronden in onze sector te kunnen bevorderen.

De enquête neemt niet meer dan zeven minuten van je tijd in beslag. Klik hier om mee te doen aan de enquête. 

Doel
Vanuit de Code Diversiteit & Inclusie en Platform ACCT willen we het bewustzijn van HR-professionals op het gebied van de diversiteit en inclusie vergroten en hen handvatten meegeven om (verdere) stappen te zetten op het gebied van personeel. We willen HR-professionals o.a. kennis over de werking van de Code meegeven, handelingsperspectief bieden en daarnaast kennisuitwisseling stimuleren. Om op te halen waar de behoeften liggen van de HR-professionals, hebben we een vragenlijst opgesteld. HR-professionals hebben een cruciale rol als het gaat om aantrekken en behouden (en doorstroom) van divers personeel in alle lagen van de organisaties.

Resultaten
De resultaten van de enquête vormt de input om vanuit de Code Diversiteit & Inclusie een programma op maat kunnen aanbieden dat voldoet aan jouw behoefte.

Contactpersoon
Heb je vragen over de enquête? Neem contact op met de coördinator:
Sakina Saouti, 
SakinaSaouti@lkca.nl

Over de Code Diversiteit & Inclusie
Cultuur verbindt mensen en verrijkt. Het is daarom belangrijk dat de cultuursector de brede diversiteit in de samenleving representeert. Dat betekent ruimte maken voor nieuwe verhalen en die verhalen ook laten horen, zien en ervaren. Samen met netwerken en partners werkt de Code Diversiteit & Inclusie aan een gelijkwaardige en toegankelijke cultuursector voor makers, producenten, werkenden en publiek. De Code Diversiteit & Inclusie is opgesteld door de gezamenlijke brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector. Zij sloegen de handen ineen om de oude Code Culturele Diversiteit te herschrijven tot een nieuwe, breed inzetbare gedragscode.
Meer informatie? Ga naar:
codedi.nl

Tags 
HR
Dossiers 
Werkgeverszaken

Reacties