U bent hier

Ethische code

De Ethische Codecommissie voor Musea adviseert over de inhoud en toepassing van de Ethische Code. De leden van deze commissie worden benoemd door de Museumvereniging, Stichting Museumregister Nederland, ICOM-Nederland, Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten, Stichting Museumkaart en de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea. De werkwijze van de Ethische Codecommissie is vastgelegd in een reglement.


Ethische Codecommissie voor Musea

  • Drs. Marjan Ruiter, directeur Zeeuws Museum
  • Prof. Mr. Ted de Boer, emeritus-hoogleraar Internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking, Universiteit van Amsterdam
  • Prof. Dr. Wayne Modest, bijzonder hoogleraar vanwege het Nationaal Museum van Wereldculturen, Vrije Universiteit Amsterdam, hoofd Research Center for Material Culture
  • Drs. Lisette Pelsers, directeur Kröller-Müller Museum
  • Mr. Rob Polak LLM (voorzitter), oud-advocaat en juridisch consultant
  • Secretaris van de Ethische Codecommissie is Drs. Andrea Kieskamp


Als houvast bij ethische kwesties en middel tot zelfregulering bewijst de Ethische Code het museumveld goede diensten. De Museumvereniging heeft in haar lidmaatschapsvoorwaarden opgenomen dat van de leden van de Museumvereniging wordt verwacht dat zij de Ethische Code voor Musea (voorheen de Gedragslijn voor Museale Beroepsethiek) als uitgangspunt van hun handelen hanteren. Eenzelfde voorwaarde hanteert de Stichting Het Nederlands Museumregister voor geregistreerde musea.

De Ethische Codecommissie voor Musea - voorheen Commissie Museale Gedragslijn - is in 1991 ingesteld door de Nederlandse Museumvereniging, ICOM-Nederland, het Landelijk Contact van Museumconsulenten, de Stichting Museumjaarkaart en de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea om te adviseren ter zake van of als toetsing aan de Ethische Code.

Adviesaanvragen
De Ethische Code voor Musea is een document waar de Codecommissie ook nieuwe ethische kwesties aan kan toetsen. Adviesaanvragen kan men schriftelijk bij de Ethische Codecommissieleden indienen via een van de organisaties die de Commissie in 1991 hebben ingesteld. Post voor de Ethische Code Commissie voor Musea kan gestuurd worden naar Postbus 2975, 1011 VL Amsterdam.

De eerder uitgebrachte adviezen kunt u hieronder downloaden:

2019 Advies inzake afstoting van collectie bij sluiting van een museum
2018 Advies inzake de problematiek van niet-geregistreerde objecten
2018 Advies inzake bijdrage depot door vriendenstichting
2017 Afstoting werk levende kunstenaar
2015 Wereldmuseum
2013 Bulkafstoting
2011 Veiling topstuk collectie Museum Gouda
2009 Teruggave van zeven schedels
2008 Bruikleen met onethische voorwaarden
2007 Verzamelen en tentoonstellen van menselijke resten
2005 Verkoop schilderij van J.J. Kleijn
2004 Herkomst bronzen klok
2004 Selectieverantwoordelijkheid en selectiecriteria tentoonstellingsbeleid
2003 Belangenverstrengeling
2002 Stier Herman
2001 Illegale handel
2000 Restitutieverzoek werk Toorop
1999 Groenlandse Eskimo 
1999 Verwijdering kunstwerken

Dossiers 
Ethische code

Reacties