U bent hier

Ethische code

De Ethische Codecommissie voor Musea adviseert over de inhoud en toepassing van de Ethische Code. De leden van deze commissie worden benoemd door de Museumvereniging, Stichting Museumregister Nederland, ICOM-Nederland, Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten, Stichting Museumkaart en de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea. De werkwijze van de Ethische Codecommissie is vastgelegd in een reglement.


Op de nieuwe website www.ethischecodevoormusea.nl vind je gemakkelijk alle informatie over de Ethische Code voor Musea, de samenstelling van de Ethische Codecommissie, uitleg hoe een advies aan te vragen en een overzicht van reeds uitgebrachte adviezen.


Advies van de Ethische Codecommissie
Alleen de hierboven genoemde organisaties kunnen de Ethische Codecommissie om advies verzoeken. Musea of individuele personen kunnen dit dus niet rechtstreeks doen. Wel kunnen ze aan een organisatie vragen een verzoek om advies aan de Ethische Codecommissie voor te leggen. Daarnaast brengt de Commissie ook uit eigen beweging adviezen uit. Alle adviezen worden gepubliceerd op de website van de Museumvereniging.

Leden Ethische Codecomissie
Leden van de Ethische Codecommissie worden door de organisaties voor een termijn van vier jaar benoemd, met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming voor eenzelfde termijn. De organisaties besluiten gezamenlijk over benoeming; de leden zijn dus geen afgevaardigden van specifieke organisaties.

Op dit moment bestaat de Ethische Codecommissie uit de volgende leden:

  • Mr. Rob Polak LLM (voorzitter), juridisch consultant en raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof in Den Haag

  • Drs. Marjan Ruiter, directeur Zeeuws Museum

  • Prof. Mr. Ted de Boer, emeritus-hoogleraar Internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking, Universiteit van Amsterdam

  • Prof. Dr. Wayne Modest, inhoudelijk Directeur Nationaal Museum van Wereldculturen, hoofd Research Center for Material Culture, bijzonder hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam.

  • Drs. Lisette Pelsers, directeur Kröller-Müller Museum

  • Mr. E. Campfens, post-doc bij onderzoeksgroep Museums, Collections and Society van de Universiteit Leiden, coördinator Heritage Under Threat groep bij het LED Centre for Global Heritage and Development, oud-secretaris van de Restitutiecommissie

  • Secretaris van de Ethische Codecommissie is Jo'anne van Ooijen LLM, MA

Adresgegevens

Per post
Secretaris Ethische Codecommissie
Postbus 2975
1000 CZ Amsterdam

Per e-mail
jvanooijen@museumvereniging.nl

Dossiers 
Ethische code

Reacties