U bent hier

Ethische Code voor musea

De Ethische Code voor Musea, een vrije vertaling van de ICOM Code of Ethics for Museums uit 2004, is de basis voor de beroepsethiek in de museale sector in Nederland. De Ethische Codecommissie voor Musea adviseert over de inhoud en toepassing van de Ethische Code.

Bekijk hier de animatie die het Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM) onlangs maakte over de Ethische Code.

De leden van deze commissie worden benoemd door de Museumvereniging, Stichting Museumregister NederlandICOM-NederlandStichting Museumkaart en de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea. De werkwijze van de Ethische Codecommissie is vastgelegd in een reglement.


Verzoek tot advies
Alleen de hierboven genoemde organisaties kunnen de Ethische Codecommissie om advies verzoeken. Musea of individuele personen kunnen dit dus niet rechtstreeks doen. Wel kunnen ze aan een organisatie vragen een verzoek om advies aan de Ethische Codecommissie voor te leggen. Daarnaast brengt de Commissie ook uit eigen beweging adviezen uit. Alle adviezen worden gepubliceerd op de website Ethische Code voor musea.

Leden Ethische Codecommissie
Leden van de Ethische Codecommissie worden door de organisaties voor een termijn van vier jaar benoemd, met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming voor eenzelfde termijn. De organisaties besluiten gezamenlijk over benoeming; de leden zijn dus geen afgevaardigden van specifieke organisaties.

Op dit moment bestaat de Ethische Codecommissie uit de volgende leden:

  • Mr. Rob Polak LLM (voorzitter), juridisch consultant en raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof in Den Haag

  • Mr. dr. Evelien Campfens, post-doc bij onderzoeksgroep Museums, Collections and Society van de Universiteit Leiden, coördinator Heritage Under Threat groep bij het LED Centre for Global Heritage and Development, oud-secretaris van de Restitutiecommissie

  • Prof. mr. dr. Ton Hol, hoogleraar Encyclopedie van het recht en Rechtstheorie Universiteit Utrecht, lid Bezwaarcommissie Museumregister, raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Den Haag, rechter-plaatsvervanger rechtbank Noord-Holland

  • Henrike Hövelmann, MA manager Collecties en Kenniscentrum van het Joods Cultureel Kwartier

  • Prof. Dr. Wayne Modest, inhoudelijk Directeur Nationaal Museum van Wereldculturen, hoofd Research Center for Material Culture, bijzonder hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam.

  • Dr. Lucas Petit, hoofd collecties en onderzoek en lid managementteam van het Rijksmuseum van Oudheden

  • Drs. Marjan Ruiter, directeur Zeeuws Museum

  • Secretaris van de Ethische Codecommissie is mr. Jo’anne van Ooijen MA

Contact

De secretaris ondersteunt de Ethische Codecommissie bij de uitvoering van haar taak. Jo’anne van Ooijen is secretaris.

E-mail: secretaris@ethischecodevoormusea.nl

Postadres

Ethische Codecommissie voor Musea
T.a.v. Secretaris
Postbus 2975
1000 CZ Amsterdam

Dossiers 
Ethische code

Reacties