U bent hier

Experimenten

Voor het onderzoek naar het stimuleren van museumbezoek van kinderen tot en met 12 jaar heeft de Museumvereniging een aantal experimenten uitgevoerd. Deze experimenten onderzochten nieuwe manieren om kinderen tot museumbezoek te verleiden.


Sociale media en games
Voor de musea heeft de Museumvereniging met MijnTikkit een uniek online mediumconcept ontwikkeld dat de kinderen opzoekt waar ze actief zijn: op sociale media en gamessites. In 2011 en 2012 zijn steeds nieuwe games gemaakt, elk met een link naar musea en het cultureel erfgoed. Dit bleek zeer succesvol; kinderen hebben hiervoor grote belangstelling.
MijnTikkit is sinds 2013 een vast onderdeel van Museumkids.nl.

Museumklas van het Jaar
Na een museumbezoek kunnen schoolklassen een werkstuk inzenden, waarop iedereen kan stemmen. Voor de eerste verkiezing van deMuseumklas van het Jaar in 2012 kwamen 28 inzendingen binnen, lager dan vooraf gedacht.
In 2013 waren er 82 aanmeldingen waarvan 18 scholen daadwerkelijk hun kunstwerk online zetten. In 2014 is de laatste verkiezing geweest.

Museum van het Jaar - Museuminspecteurs
De verkiezing van het Museum van het Jaar door de Museuminspecteurs is voor kinderen in gezinsverband. Zij kunnen vertellen wat ze van het museum vinden en cijfers geven. Het programma sluit aan bij het Explorer programma van de ANWB. 
Kinderen waarderen het bezoek aan musea. Het gemiddelde cijfer van de inspecties voor musea was in 2012 8,04. Met 1.800 Museuminspecteurs die 4.200 inspectierapporten hebben ingestuurd, waarop meer dan 20.000 keer is gestemd bewees dit experiment al in het eerste jaar zijn bestaansrecht. 
Museuminspecteurs is sinds 2013 onderdeel van Museumkids.nl

Gratis Museumkaart voor docenten?
Wij hebben een groep docenten die een gratis Museumkaart kregen een jaar lang gevolgd en vergeleken met een soortgelijke groep docenten die geen gratis kaart kregen. Er was geen verschil in het bezoekgedrag met schoolklassen. De conclusie is dat het gratis verstrekken van een Museumkaart aan docerend personeel geen invloed heeft op het museumbezoek in schoolverband.

Museummenu’s
Museummenu’s zijn regionale en lokale intermediairs - vaak erfgoedkoepels - die het aanbod van musea en de vraag van scholen in provincies en gemeenten bij elkaar brengen. De tien onderzochte museummenu’s brengen ± 160.000 kinderen jaarlijks in schoolverband naar musea. De kosten per bereikt kind variëren van enkele euro’s tot bijna € 25. Voor het aantal bereikte leerlingen maakt het concept geen verschil. Wel of geen busvervoer en verschillen in museumdichtheid beïnvloeden het bereik evenmin. Het verdient geen aanbeveling de museummenu’s op te schalen naar het landelijk niveau. 

Gratis toegang en vervoer? 
Uit de experimenten blijkt dat gratis toegang voor kinderen tot en met 12 jaar leidt tot duizend of enkele tienduizenden extra bezoeken van kinderen per jaar. Dit is slechts een bescheiden toename. Bij integrale invoering van gratis toegang voor kinderen moeten ook de bezoeken worden vergoed die voorheen werden betaald. In 2010 zou dat om € 6,3 miljoen zijn gegaan. Dat zou leiden tot honderden euro’s per extra bezoek. Basisscholen laten zich net als gezinnen bij de keuze van een museum vooral leiden door inhoudelijke overwegingen. Het bezoek moet bovendien passen in het lesprogramma. De toegangsprijs speelt hoogstens een rol als dissatisfier als deze te hoog is. Voor het vervoer geldt hetzelfde. Scholen bezoeken doorgaans een museum dat dichtbij is – met autorijdende ouders of de leerlingen komen lopend of fietsend.

Inventarisatie goede praktijken
Uit een nationale en een internationale evaluatie bleek dat veel musea initiatieven ontplooien om meer bezoek van kinderen te genereren. Deze initiatieven lopen echter sterk uiteen. In Nederland zijn dit vooral educatieve programma’s voor het basisonderwijs en speciale activiteiten tijdens schoolvakanties. Omdat de resultaten niet systematisch zijn gemeten, ontbreekt inzicht in de kosten per extra bezoek.

Reacties