U bent hier

Fair Practice Code in het nieuws

Over het onderwerp Fair Practice Code is momenteel veel te doen. Op 25 februari verscheen een artikel in het NRC .

In het artikel wordt ook verwezen naar een tweetal rapporten waarin onderzocht is wat de kosten zijn van de toepassing van de code binnen de cultuursector en wat de gevolgen zijn voor het aanbod van cultuur bij een gelijkblijvende financiering (rapport 1, rapport 2, aanbiedingsbrief minister HIER .

Op 4 maart a.s. voert de Tweede Kamer een debat met de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. 

Museumvereniging heeft een eigen reactie opgesteld. Kern is dat voor een faire beloning in de cultuursector geld nodig is, geld dat de minister vooralsnog niet lijkt te willen uitgeven. De vereniging constateert dat de minister geen recht doet aan de (financiële) positie van de (rijks)musea en verzoekt de Tweede Kamer dan ook om de minister te bewegen tot een eenmalige tegemoetkoming in 2020 én een structurele reparatie vanaf 2021 voor de realisatie van een eerlijke beloning die het kwalitatieve aanbod door de musea in stand houdt.

De Fair Practice Code is een uitwerking van de Arbeidsmarktagenda Cultuur. De verdere uitwerking van de agenda is ondergebracht bij P ACTT (Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst).

Tags 
P&O
Dossiers 
Werkgeverszaken

Reacties