U bent hier

Flexwerkers en substantieel inkomensverlies door Corona (TOFA)

Corona-update 11 juni 2020

Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden, kunnen vanaf 22 juni tot uiterlijk tot en met zondag 12 juli bij UWV een aanvraag doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De precieze voorwaarden voor de regeling zijn hier gepubliceerd.  

De TOFA is bedoeld als vangnet voor mensen met een flexibel contract die vanwege de coronacrisis een forse terugval hebben in hun inkomen, geen aanspraak kunnen maken op WW, bijstand, of een andere socialezekerheidsregeling, en een tegemoetkoming nodig hebben als bijdrage in de kosten van hun levensonderhoud. De Tweede Kamer verzocht om een oplossing voor deze groep. 

Wie in februari meer dan 400 euro aan bruto-inkomsten (drempelbedrag) had en in april meer dan in de helft daarvan is verloren plus een inkomen van minder dan 550 euro had, komt in aanmerking voor een vaststaand eenmalige bruto tegemoetkoming van 550 euro per maand voor de maanden maart, april en mei. De aanvrager mag in deze periode geen uitkering hebben ontvangen. Zowel het drempelbedrag als het tegemoetkomingsbedrag zijn op verzoek van de Tweede Kamer lager dan in het oorspronkelijke kabinetsvoorstel. Hiermee wordt de groep mensen die aanspraak maakt op de regeling verruimd en komen er onder andere meer studenten voor in aanmerking.

Pensioenfonds PFZW verlengt de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen

In lijn met de verlengde noodmaatregelen van de overheid heeft pensioenfonds Zorg & Welzijn nu ook besloten om de mogelijkheden tot het treffen van een betalingsregeling eveneens te verlengen. De voorwaarden waaronder zijn hier te lezen.

Reacties