U bent hier

Gezond, gemotiveerd en productief aan het werk in de museumsector

Werken voor musea verrijkt je leven, of dat nou is op vrijwillige basis of op grond van een arbeidsovereenkomst. Bij de totstandkoming van de Museum cao 2018 -2020 zijn we met de vakbonden overeengekomen dat de Museumvereniging zou onderzoeken wat de ervaringen van medewerkers met een arbeidsovereenkomst zijn met duurzame inzetbaarheid in de sector, ongeacht of het museum deelneemt aan de Museum cao. De uitkomsten zijn inmiddels geanalyseerd, waar mogelijk vergeleken met andere sectoren, besproken met een klankbordgroep van HR medewerkers uit musea en tezamen met de vakbonden verder verdiept. De conclusie is dat het altijd beter en bewuster kan, maar dat met name de dialoog tussen medewerkers en hun leidinggevenden continu aandacht verdient.

Hoe ervaren museummedewerkers met een arbeidscontract de mate van arbeidsmobiliteit, aandacht voor gezondheid en vitaliteit, invloed van cultuur en (persoonlijk) leiderschap en ruimte voor flexibiliteit? Medewerkers van allerlei musea – verschillend in hoofdfinancier, type collectie of grootte - hebben zich via een enquête hierover uitgesproken in het najaar 2019. Uit de enquête blijkt dat medewerkers belang hechten aan duurzame inzetbaarheid en dat werkgevers, de musea, daartoe ook al mogelijkheden bieden. In het rapport (bijlage rechtsboven) vind je de uitkomsten die zijn aangevuld met een aantal concrete maatregelen die kunnen bijdragen aan een werkklimaat waarin alle medewerkers, jong en oud, gezond, gemotiveerd en productief aan het werk kunnen blijven. De maatregelen lopen uiteen van algemeen (personeels)beleid tot individueel maatwerk (zie ook paragraaf 5.2).

In 2020 zal de Museumvereniging dit thema bij herhaling in de schijnwerpers plaatsen. Hou daarom Museumcontact.nl en de social media van de vereniging in de gaten voor meer inspiratie en informatie over duurzame inzetbaarheid. Verder zal de Kring Werkgeverszaken besluiten over de inzet voor de Museum cao vanaf 1 oktober 2020 en hoe de inzichten uit het onderzoek daarbij te betrekken. Directies van musea die zijn aangesloten bij de Museum cao ontvangen daarvoor binnenkort een uitnodiging.    

Tags 
Nieuws
Dossiers 
Werkgeverszaken

Reacties