U bent hier

Goed bestuur: aan de slag met de acht principes

Voor onder andere bezoekers, subsidiënten en medewerkers van musea zijn goed bestuur en toezicht belangrijke voorwaarden voor bescherming van hun belangen. Sinds 1 januari jl. is de Governance Code Cultuur 2019 van kracht. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige code? Hoe wordt een ieder werkzaam in de organisatie bewust wat goed bestuur inhoudt? En hoe pas je de code toe bij (vrijwilligers)musea?

Cultuur+Ondernemen, de beheerder van de Governance Code Cultuur, biedt een workshop aan om de acht principes toe te lichten, dilemma’s voor te leggen en in te gaan op het samenspel en tegenspel in de relatie tussen bestuur en toezicht bij musea. Heb je interesse in deze workshop? Meld je dan aan! Bij ten minste 25 aanmeldingen kiest de Museumvereniging datum, tijdstip en locatie.

Ik heb interesse
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Bente Bergmans, medewerker kwaliteit (bbergmans@museumvereniging.nl). Je kunt bij jouw mail een dilemma, probleemstelling en/of vraag meesturen zodat deze input ter voorbereiding op de workshop kan worden meegenomen. Reageren kan tot en met 30 juni.

Goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording
De Governance Code Cultuur 2019 is een instrument voor goed bestuur, adequaat toezicht en een transparante verantwoording. Daarbij gaat het over het gehele besturingsproces: beleid, besluitvorming, uitvoering, toezicht en verantwoording. Goed bestuur en toezicht gaat vooral over gedrag. Het gaat er niet om dat we alle regels kunnen afvinken, maar of er sprake is van bewust handelen. Dat impliceert het nemen van verantwoordelijkheid en het toepassen van zelfreflectie. De Code helpt bestuurders en toezichthouders bewust te reflecteren aan de hand van vragen als: ‘Hoe doen we het eigenlijk?’, ‘Waarom doen we het zo?’ en ‘Wanneer doen we het goed?’. Bestuurders en toezichthouders zijn aan zet om te motiveren waarom ze iets op een bepaalde manier doen.

Verankering goed bestuur en toezicht bij musea
Alle leden van de Museumvereniging voldoen aan de Museumnorm. De onafhankelijke stichting Museumregister Nederland toetst op initiatief van een museum zelf of het voldoet aan de Museumnorm. Een museum dat voldoet aan de norm wordt opgenomen in het Museumregister. Daarna kan het museum het lidmaatschap van de Museumvereniging aanvragen. 

Onderdeel van de Museumnorm is toetsing aan de Governance Code Cultuur, waarvoor het adagium geldt ‘pas toe en leg uit’. Wanneer de indruk bestaat dat niet langer voldaan wordt aan de Museumnorm, bijvoorbeeld omdat de Governance Code Cultuur niet wordt nageleefd, neemt de museumbranche dat signaal serieus. Het kan dan ook consequenties hebben voor het betreffende museum.
 

Dossiers 
Governance

Reacties