U bent hier

Gulle gevers én musea zijn niet gebaat bij openbaarmaking persoonsgegevens; Museumvereniging maakt bezwaar tegen inbreuk op privacy

Een sterk draagvlak voor musea en het vergroten van het verdienvermogen van de sector zijn pijlers onder het beleid en de activiteiten van de Museumvereniging. Om die reden hebben schenkingen en geefcultuur de aandacht van de brancheorganisatie van musea.

Wat is er aan de hand?

Het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft een conceptwetsvoorstel ingediend waarin voortaan de openbaarheid vereist is over donateurs van maatschappelijke instellingen, waaronder de cultuursector . Het gaat om NAW-gegevens van donateurs bij giften boven de 15.000 euro. Trouw opende 24 januari met dit bericht op de voorpagina. Dit voorstel raakt mogelijk de giften aan ruim 300.000 maatschappelijke organisaties in Nederland, waaronder musea. De Museumvereniging staat pal voor het publieke belang van musea en is buitengewoon kritisch over dit wetsvoorstel. We zullen dan ook onze bezwaren ertegen kenbaar maken.


UPDATE 28 februari 2019: De Museumvereniging heeft deze brief ingediend op de internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel.  


Mogelijke consequenties voor musea 

In veel gevallen wensen gulle gevers om hen moverende redenen anoniem te blijven. Juist het respecteren van die anonimiteit is een belangrijk element in de vertrouwensrelatie tussen musea en donateurs. Musea schatten dat ongeveer één op de vijf donateurs anoniem wil blijven. Daarmee is er een reëel risico dat mensen minder bereid zullen zijn te schenken wanneer dit wetsvoorstel wordt aangenomen. Deze maatregel druist in tegen het culturele ondernemerschap dat de overheid van musea vraagt.

Impact voor de cultuursector

Voor een groot deel van de culturele instellingen maken giften een substantieel deel uit van hun eigen inkomsten. In 2014 bedroegen de giften in de cultuursector 202 miljoen euro. Sinds 2010 verlangt de overheid van culturele instellingen om ondernemender te zijn door normen te stellen aan de eigen inkomsten. In financieel lastige jaren hebben musea hun veerkracht getoond: in 2017 was het eigen inkomen van musea voor het eerst hoger dan de ontvangen subsidies. Giften maken daar voor 7% deel van uit, een onmisbare bron van inkomsten.

Wat kunnen we doen? 

De Museumvereniging levert tijdig een kritische inbreng op het wetsvoorstel van het ministerie van Justitie & Veiligheid. We nodigen alle leden uit hun eventuele inbreng met ons te delen door voor 18 februari een mail te sturen naar Lodewijk Kuiper, beleidsmedewerker Public Affairs, lkuiper@museumvereniging.nl.

Meer informatie over het wetsvoorstel en de gezamenlijke lobby   

De musea zijn via de Museumvereniging aangesloten op de gezamenlijke lobby die geleid wordt door de Samenwerkende Brancheverenigingen Filantropie (SBF) die een groot aantal maatschappelijke organisaties vertegenwoordigt. De belangrijkste argumenten tegen dit wetsvoorstel zijn:

  1. Het wetsvoorstel is schadelijk voor privacy, veiligheid en geefbereidheid van donateurs; 
  2. Het is niet duidelijk wat exact het probleem is dat men met dit wetsvoorstel wil oplossen en wat  de omvang van dit probleem is;
  3. Deze maatregel is buiten proportie, het is 'schieten met een kanon op een mug';
  4. Er is al afdoende wet- en regelgeving, deze dient alleen gehandhaafd te worden;
  5. Het wetsvoorstel gaat in tegen het belang dat de overheid zelf toekent aan de filantropische sector.

Lees hier de uitwerking van bovenstaande argumenten.

Tags 
Politiek Nieuws

Reacties