U bent hier

Hoe ga je om met de collectie bij een (dreigend) faillissement?

Hoe dient een museum in lijn met de Ethische Code voor Musea om te gaan met de collectie bij een (dreigend) faillissement? Over deze vraag heeft de Museumvereniging advies gevraagd aan de Ethische Codecommissie voor Musea, zodat musea handelingsperspectief geboden kan worden. De voornaamste aanbeveling is dat musea – juist in deze tijd – ervoor dienen te zorgen dat hun administratie van objecten of collecties op orde is.

Voorzorgsmaatregelen
Als gevolg van de coronacrisis en de overheidsmaatregelingen verkeren musea in een zeer moeilijke financiële situatie. De Museumvereniging vreest dat in het geval van faillissement de collectie van het museum uit het publieke domein verdwijnt. Met een overzichtelijke collectieregistratie, kennis van de eigendomssituatie en een richtinggevend collectieplan inclusief een proactief geformuleerd afstotingsbeleid in de hand, zijn musea in staat om de juiste keuzes te maken het moment dat een faillissement dreigt. Door deze zaken picobello op orde te hebben, kan er bij een acute situatie passend en deskundig advies in geroepen worden van een museumconsulent, erfgoedhuis of bij het Coördinatieteam ‘collecties in crisis’ van de RCE.

Kennisdelen
De Museumvereniging moedigt kennisuitwisseling over collectieregistratie tussen musea onderling aan en pakt ook zelf de handschoen op om de kennis over museale collecties te verrijken bij de beroepsvereniging van curatoren die faillissementen afwikkelen.

Download het advies
Het advies ‘Omgang met collectie bij dreigend faillissement’ is te downloaden op de website van de Ethische Code: www.ethischecodevoormusea.nl

Tags 
Nieuws
Dossiers 
Afstoten Ethische code

Reacties