U bent hier

Hoofdlijnenbrief cultuur 2022 - Herstel, vernieuwing en groei

Tweede Kamerdebat over Hoofdlijnenbrief cultuur 2022

Cultuur stond de afgelopen weken goed op de agenda van de Tweede Kamer. 15 juni vond het Tweede Kamerdebat plaats over de hoofdlijnenbrief Cultuur en 23 juni vond de tweede termijn van het debat plaats. De hoofdlijnenbrief Cultuur van Staatssecretaris Uslu biedt aanknopingspunten om te werken aan herstel en transitie, ook voor musea: 

  • Het Nationaal Museaal Aankoopfonds én de aankoopregeling bij het Mondriaan Fonds worden aangevuld met 19 miljoen euro. Dit is onderdeel van de lobbyagenda van de Museumvereniging, en wordt ook onderschreven door het advies van de Commissie Collectie Nederland van de Raad voor Cultuur;
  • Er komt 0,9 miljoen euro voor koloniale collecties, onder andere voor ondersteuning van het herkomstonderzoek;
  • Er is budget voor publiekscampagnes, waaronder ook voor musea. Bij de verdere uitwerking wordt de Museumvereniging betrokken;
  • Over het Slavernijmuseum en het Nationaal Historisch Museum verkent de Staatssecretaris hoe ze deze gaat ondersteunen;
  • Er komt een impuls á 19 miljoen euro voor jongerencultuur, waaronder een regeling Samen Cultuur maken, waarbij initiatieven in kleinere gemeenten een beroep kunnen doen op deze regeling die onderdeel uitmaakt van het programma Cultuurparticipatie. Daarnaast komt er een regeling bij de G4 en G40 gemeenten voor eigentijdse cultuurbeoefening. We moedigen musea vooral ook aan om te kijken of er kansen voor hen liggen om een beroep op deze gelden te kunnen doen.

Rol Museumvereniging

Voorafgaand aan het debat is er vanuit de Museumvereniging gesproken met de woordvoerders van VVD, D66 en CDA over onder meer de uitwerking van de hoofdlijnenbrief – ook richting Prinsjesdag en volgende jaren, en de benodigde impuls van het publieksaanbod bij musea. Ook is besproken dat voor een deel van het geld dat nu gealloceerd wordt aan innovatie, jongerencultuur en de positie van zelfstandig werkenden, samenwerking met musea een voorwaarde zou moeten worden.

Tijdens het Kamerdebat vroeg D66 aandacht voor de culturele instellingen waar het publiek nog niet op het oude niveau is, waarbij ze kleine musea expliciet noemde. De Staatssecretaris gaf aan dat ze de bezoekcijfers in de sector zorgvuldig monitort. Het CDA en de VVD stelden dat de tour van het schilderij ‘De Vaandeldrager’ door het land een voorbeeld is en vraagt of musea gestimuleerd kunnen worden om bruiklenen uit te lenen door het hele land. De Staatssecretaris verwees vooral naar de musea zelf door om dit op te pakken.

Naar een bloeiende museumsector

De Museumvereniging zal zich ook richting Prinsjesdag blijven inzetten voor musea in de belangenbehartiging, met als uitgangspunt de vijf speerpunten van de lobbyagenda.

De ‘Hoofdlijnenbrief cultuur 2022 - Herstel, vernieuwing en groei’ is te downloaden via de website van de Rijksoverheid.

Dit bericht is gebaseerd op de directeurenmail die gestuurd is in juni 2022.

Tags 
Politiek
Dossiers 
Belangenbehartiging

Reacties