U bent hier

Instemming met jaarrekening en jaarverslag 2018 tijdens ledenvergadering

Op 27 mei bezocht een groot aantal leden de ledenvergadering van de Museumvereniging in het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Tijdens de vergadering is ingestemd met de jaarrekening en het jaarverslag 2018 van de Museumvereniging. Ter kennisgeving is ook het jaarverslag van Stichting Museumkaart gedeeld. Voorafgaand vond een plenaire sessie met de Raad voor Cultuur plaats, waar musea in gesprek gingen over het besteladvies Cultuur dichtbij, dichtbij cultuur

De ledenvergadering van de Museumvereniging

Minimaal tweemaal per jaar organiseert de Museumvereniging een ledenvergadering. In deze vergadering wordt de koers van de vereniging bepaald en legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging.

Meer over het jaarverslag 2018

2018 was een jaar van verbinding en diversiteit; van de maandelijkse nieuwsbrief voor Museumkaarthouders tot de Nationale Museumweek en van Museumkids tot pop-upmusea in het voortgezet onderwijs. Diversiteit en inclusiviteit zijn actuele thema’s in de hedendaagse samenleving, en daarmee natuurlijk ook voor musea, die midden in de samenleving staan en een podium bieden voor maatschappelijk debat. In onze snel veranderende samenleving vertellen musea verhalen die we niet mogen vergeten. Met hun collecties verrassen en verrijken musea bezoekers, gemeenschappen en de maatschappij als geheel.

Meer weten over onze activiteiten in 2018 en onze (financiële) resultaten? Lees onze jaarverslagen en jaarrekening:

Museumvereniging jaarverslag 2018
Museumvereniging jaarrekening 2018
Museumkaart jaarverslag 2018 

Dossiers 
Ledenvergadering

Reacties