U bent hier

Inventarisatie evaluatiepunten LAMO 2016

De Museumvereniging en Museumregister Nederland hebben de afgelopen periode evaluatiepunten verzameld over de LAMO 2016, de huidige richtlijn voor het afstoten van museale collecties. Deze punten zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van afstotende musea, en op gesprekken die najaar 2020 zijn gevoerd met leden van de commissies Leijnse en Scholten die betrokken waren bij de totstandkoming van de LAMO 2016.

Wij nodigen onze leden van harte uit om te reageren op de verzamelde evaluatiepunten. De feedback op deze inventarisatie vormt een belangrijke basis voor actualisatie en revisie van de LAMO. Deze vindt naar verwachting plaats in 2022.

> Klik hier om deel te nemen aan de enquete. < (gesloten)

Bij de evaluatiepunten komen de volgende thema's achtereenvolgend aan bod:

  1. rangorde voor gunning
  2. omgang met specifieke objectcategorieën
  3. toepassing LAMO bij specifieke scenario's
  4. belang van communicatie bij afstotingen
  5. terminologie
  6. relatie tussen LAMO en Erfgoedwet
  7. Afstotingsdatabase (ADB)
  8. Toetsingscommissie Beschermwaardigheid (TCB)
  9. format van de LAMO
  10. overig

Alle evaluatiepunten worden in het enquêteformulier toegelicht. Zie voor een kopie van de evaluatiepunten: www.afstotingsdatabase.nl/LAMO2016-evaluatie. In de enquête kunt u per evaluatiepunt aangeven of u het hiermee eens bent, oneens of geen mening heeft. Bij elk punt is ook ruimte voor nadere toelichting.

Contactpersoon
Bente Bergmans, medewerker kwaliteit
bbergmans@museumvereniging.nl 

Tags 
Collectie LAMO
Dossiers 
Afstoten

Reacties