U bent hier

Jaarplan 2019

Tijdens de ledenvergadering in het Centraal Museum 19 november jl. zijn zowel het jaarplan als de begroting van de Museumvereniging voor 2019 vastgesteld. 2019 wordt doorslaggevend voor de museumsector. Een jaar waarin musea zich gezamenlijk blijven inzetten voor meer diversiteit en inclusiviteit. Voor een sterkere binding van de gehele samenleving met museale collecties. En voor meer diversiteit in werkgelegenheid voor 40.000 mensen in de sector.

Nederland waardeert weer musea
Het is tijd voor herijking van het publieke belang van musea voor
onze samenleving. De ruim 400 Nederlandse musea hebben
in financieel lastige jaren begrip, veerkracht en daadkracht
getoond. De forse bezuinigingen zijn grotendeels opgevangen
door een ondernemender aanpak. Het eigen inkomen van musea
is daardoor voor het eerst hoger dan de ontvangen subsidies. En
belangrijker: meer mensen bezoeken onze musea. De afgelopen
vier jaar is het aantal museumbezoeken met 30% gestegen!

De keerzijde is dat steeds meer middelgrote en kleine musea het
erg lastig hebben. Maar ook die veelal plaatselijke en regionale
musea doen er toe in een sterk en gevarieerd museumveld. Want
alleen samen vertellen musea het hele verhaal. Alleen samen
kunnen en moeten we het draagvlak voor musea versterken en
het verdienvermogen van de sector vergroten. Om die maatschappelijke
taak kwalitatief uit te kunnen blijven voeren, dragen
we een gezamenlijke verantwoordelijkheid: musea én politiek!

Download hier de uitgebreide versie. Een samenvatting met de belangrijkste activiteiten is te vinden op www.museumverenigingjaarplan.nl/2019

Zie ook: Jaarplan 2018

Reacties