U bent hier

Jouw museumbestuur en het UBO-register

Uiterlijk 21 maart 2022 moeten alle rechtspersonen zich inschrijven in het UBO-register en dat geldt ook voor ANBI’s. We adviseren onze leden om nog even te wachten met inschrijven totdat de bijzondere positie van ANBI-bestuurders voldoende duidelijk is in het register.

De Museumvereniging volgt de lobby die de FIN, de branchevereniging van fondsen en foundations in de filantropie, momenteel voert. We willen voorkomen dat ANBI-bestuurders worden aangezien voor bedrijfseigenaren. De Tweede Kamer motie (motie Bruins (CU) en motie Stoffer (SGP)) die dat afdwingt is echter een jaar na invoering van het UBO-register nog steeds niet goed uitgevoerd. Nu is er eindelijk voortgang in dit dossier. De Kamer van Koophandel gaat een toelichting bij het UBO-uittreksel meesturen waarin duidelijk wordt beschreven dat in het geval van een ANBI de statutaire bestuurders als UBO worden ingeschreven. Er wordt nu overlegd met het Ministerie van Financiën, de Kamer van Koophandel en branchevereniging FIN over de exacte tekst van de toelichting.

We hopen binnenkort alle musea te kunnen berichten dat ze hun museumbestuur, met waarborging van gepaste privacy, kunnen inschrijven in het UBO-Register. Wij hopen dan ook een praktische instructie mee te geven over de inschrijving.

Wat is het UBO-register?

UBO's (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met meer dan 25% van de aandelen in een bv. Of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof, of meer dan 25% stemrecht bij een statutenwijziging van een stichting. Een organisatie kan 1 of meer UBO's hebben.

Het UBO-register is een register waar alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘uiteindelijk begunstigden’ van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan. Het UBO-register is onderdeel van het Handelsregister.

Meer weten over het UBO-register? Klik dan hier.

Hier vind je meer over de positie van ANBI’s in het UBO-register.

Dossiers 
Wet- en regelgeving

Reacties