U bent hier

Landelijke aanpak voor representatie koloniaal erfgoed noodzakelijk

Musea vertellen samen het hele verhaal. Het héle, zich steeds vernieuwende verhaal. In een wereld die snel verandert. Aan de basis ligt een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is. De museumsector heeft een taak om dat verhaal respectvol en inlevend te vertellen. Van iedereen en voor allen.

Bij het vertellen van dat verhaal doet ook de herkomst van de objecten ertoe. Van sommige objecten groeit het besef dat ze niet in collecties thuis horen, omdat ze op niet-rechtmatige wijze verkregen zouden kunnen zijn. De Museumvereniging voelt de urgentie voor een landelijke aanpak voor de teruggave van koloniale roofkunst. Deze aanpak moet uitgaan van de principes die Nederland op basis van internationale richtlijnen hanteert bij de teruggave van naziroofkunst: gedegen herkomstonderzoek, een evenwichtige dialoog en een rechtvaardige oplossing.

Dossiers 
Koloniaal erfgoed

Reacties