U bent hier

Lobby bij gemeente en provincie

Veel musea hebben door de tijdelijke sluiting grote financiële problemen. Het risico dat een deel van de musea de deuren voorgoed moet sluiten is dan ook groot, als er geen extra steunmaatregelen komen. Daarom zetten we ons in voor een bestuursakkoord tussen rijk, provincies en gemeenten met een passend steunpakket voor álle musea: ongeacht grootte, type collecties, vestigingsplaats of wijze van financiering.

In de lobby hebben we jullie hard nodig. We zien dat deze dagen het gesprek tussen rijk en provincies en gemeenten op gang komt om de financiële noden door het hele land en bij culturele instellingen en musea in kaart te brengen en te bepalen welke steunmaatregelen er genomen kunnen worden. Minister Van Engelshoven heeft bij het eerste steunpakket voor de cultuursector enkele voorwaarden gesteld waaraan instellingen moeten voldoen om aanspraak op te middelen te kunnen maken. Eén van deze voorwaarden is dat de gemeente of provincie ook een extra bijdrage doet. Start daarom de lobby, als daar nog geen sprake van was, bij je eigen gemeente of provincie voor onverminderde of misschien zelfs extra middelen ter ondersteuning van jullie museum.

Hoe effectief te lobbyen? Daar helpen we je graag bij op weg. Zie in de bijlage een praktische lobbyhandleiding waarin je een beknopte uitleg vindt over de te nemen stappen. Onderdeel van de handleiding is ook een voorbeeldbrief die kan dienen als basis voor je (brand)brief voor gesprekspartners bij gemeente en provincie. In de tweede bijlage vind je een overzicht van alle lobby-activiteiten voor de gehele sector en tonen we wat de Museumvereniging oppakt en wat musea zelf kunnen doen.

Laten we er in een grote gezamenlijke lobby voor zorgen ons enorme culturele kapitaal en bijzondere collecties gewaarborgd blijft voor het publiek, nu online en straks weer fysiek.

Reacties