U bent hier

Maak zoveel mogelijk gebruik van beschikbare financieringsmogelijkheden!

Naast de ontwikkelingen rondom de pilot sneltesten en heropening van alle musea blijft onze inzet natuurlijk ook gericht op steunmaatregelen voor de tweede helft van 2021. We blijven ons daarbij richten op álle musea in onze achterban, ongeachte grootte, type collectie, wijze van financiering of vestigingsplaats. In de tussentijd een overzicht van actuele en toekomstige regelingen om te benutten:

· In het kader van extra coronamaatregelen heeft het ministerie van OCW budget beschikbaar gesteld voor musea en andere collectiebeherende erfgoedinstellingen. Met de Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid biedt het Mondriaan Fonds ondersteuning bij het op peil houden van de personele bezetting of het aantrekken van nieuw erfgoedtalent. Aanvragen kan sinds 19 maart – houd de website in de gaten. Daarnaast houdt het Mondriaan Fonds op 29 maart een online spreekuur, waarvoor je je moet aanmelden. Uitleg over de regeling en het spreekuur staan op deze pagina.

Het ministerie van OCW heeft ook budget vrij gemaakt om beeldende kunstinstellingen te compenseren/ondersteunen bij toepassing van de richtlijn kunstenaarshonoraria. Vanaf nu kan worden aangevraagd via de regeling Kunstenaarshonorarium (voorheen Experimenteerreglement Kunstenaarshonoraria). Aanvragen kan doorlopend tot het budget is uitgeput.

· Het Kickstart Cultuurfonds heeft opnieuw een aanvraagronde voor musea. Let op, de oorspronkelijke planning is daarin gewijzigd (was de week van 29 maart) en betreft nu: maandag 10 mei 10 uur – vrijdag 14 mei 16 uur. Kijk hier waarvoor je een aanvraag in kunt dienen en voor meer informatie.  

· Neem ook een kijkje in de Culturele Financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen over alternatieve financieringswijzen, zoals de Cultuur Opstart Lening die onderdeel is van het steunpakket van de € 300 miljoen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap beschikbaar heeft gesteld voor de cultuursector in het kader van de coronapandemie.

· Het Nationaal Restauratiefonds heeft de Opengestelde Monumenten Lening, een leenfaciliteit voor opengestelde (publiekstoegankelijke) rijksmonumenten. Deze lening is bedoeld voor rijksmonumenten die als gevolg van de coronamaatregelen inkomstenderving hebben en dit met de generieke COVID-19 steunmaatregelen onvoldoende kunnen dekken.

· Trek bij je gemeente aan de bel. Gemeenten hebben 150 miljoen euro aan noodsteun ontvangen ten behoeve van de lokale culturele infrastructuur. Helaas zien we dat niet alle gemeenten het geld hiervoor bestemmen. Wat te doen?

o In de PDF met de decembercirculaire van het Rijk aan gemeenten, zie je welk bedrag OCW jouw gemeente heeft toebedeeld uit de 150 miljoen (bijlage 3.2.1 op pagina 59 en verder)

o Leg contact met je gemeente. Daarbij kun je gebruik maken van de voorbeeld-lobbybrieven die we jullie hebben gestuurd in de directeurenmail van 11 december 2020

o In dit bestand zie je ook welke bedragen in 2020 al aan gemeenten ter beschikking zijn gesteld voor noodsteun

o Vorige week verscheen de gids “Corona, cultuur en gemeenten, waarin lokale bestuurders en ambtenaren kunnen zien hoe het zit met gelden voor gemeenten, en cultuur in gemeenten.

Reacties