U bent hier

Meer dan waard

Sinds 2011 houdt de Museumvereniging zich actief bezig met de maatschappelijke waarde van musea. Twee onderzoeken leverden dezelfde conclusie op: musea zijn hun bestaan meer dan waard, zowel kwalitatief als kwantitatief.
 

Het onderzoek van DSP-groep levert vijf waarden op:

  • de collectiewaarde

  • de verbindende waarde

  • de educatieve waarde

  • de belevingswaarde

  • de economische waarde

De Museumvereniging zag in deze onderzoeksuitkomsten een stimulans om de samenwerking tussen de museumsector en overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs, fondsen, media en het bedrijfsleven verder te versterken. Ter ondersteuning van dat proces voeren we een meerjarenprogramma over maatschappelijke waarde uit.

De publicatie Meer dan waard magazine kan je hier downloaden in twee delen: Meer dan waard magazine deel 1 en Meer dan waard magazine deel 2.

Checklists
Om musea te behulpzaam te zijn bij het gebruik van de vijf waarden hebben wij een checklist gemaakt die per waarde voorbeelden noemt en suggesties doet hoe deze waarde in praktijk te brengen. Er is ook een checklist verschenen met voorstellen over hoe musea de politieke verkiezingsprogramma’s kunnen beïnvloeden: Museum stages voor politici en lobby training.

En nu is er het magazine Musea. Meer dan Waard. Afgelopen jaar hebben veel leden met enthousiasme gehoor gegeven aan de oproep om voorbeelden te aan te dragen waarbij de vijf waarden tastbaar werden en een nieuwe dimensie kregen. Een groot deel van deze verhalen is gebundeld in het magazine, een inspiratiebron vol mooie voorbeelden. Vooral anderen komen aan het woord om de maatschappelijke waarde te verwoorden. Het blijft van belang om die relevantie uit te dragen.
Het doel is een actualisatie te bieden van Meer dan Waard, de maatschappelijke betekenis van musea. In de vorm van een magazine dat je graag zelf zou willen bewaren, maar ook zou willen weggeven. Zie hieronder de digitale versie van het magazine.

In Meer dan waard: de maatschappelijke betekenis van musea stelt onderzoek- en adviesbureau DSP-groep vijf kwalitatieve maatschappelijke waarden van musea vast. Het onderzoeksbureau Atlas voor Gemeenten becijfert in De schat van de stad dat de maatschappelijke waarde van musea in euro's even groot is als het jaarlijkse subsidiebedrag dat overheden aan musea besteden. De sterke relatie tussen overheid en museumsector geeft dus een groot en veelzijdig maatschappelijk rendement.

Contact
Margriet de Jong is programmamanager Meer dan Waard

Dossiers 
Meer dan waard

Reacties