U bent hier

Mores online

Wat is mores.online?

 • Centraal, gezamenlijk, onafhankelijk meldpunt
 • Voor ongewenste omgangsvormen
 • Voor iedereen werkzaam in de sector, van de sector
 • Geïnitieerd voor een periode van drie jaar (in 2018)
 • Onbezoldigd bestuur
 • twee vertrouwenspersonen en twee achtervang (zie website)
 • Mores.online heeft clusters met aangesloten organisaties
 
Zienswijze van mores.online
 • Geen slachtoffer maar melder
 • Geen dader maar veroorzaker
 • Mores.online velt geen oordelen en trekt geen conclusies
 • Mores.online faciliteert de weg naar behandeling van binnengekomen signalen of meldingen
 • Mores.online ondersteunt melders om aangifte te doen bij strafbare feiten
 • Verwachting dat van meldpunt ook preventieve werking uitgaat
 
Ambities van mores.online
 • Continuering mores.online komende drie jaar (t/m 2023) om een toevluchtoptie te kunnen blijven voor melders
 • Regeling en protocol mores.nl moet onderdeel worden van de fair practice code zodat die een bredere werking heeft
 • Uitgebreidere voorlichting en adviezen geven en reageren op onderzoek: van opzet tot uitkomsten
 • Onafhankelijkheid waarborgen: altijd boven de partijen in dit krachtenveld staan
 
Mores.online & de Museumvereniging
 • Arbo-richtlijnen en Goed Werkgeverschap verplichten veilige werkomgeving
 • Veel organisaties hebben eigen vertrouwenspersoon, mores.online is aanvullend
 • Mores.online heeft clusters met aangesloten organisaties
 • De Museumvereniging is aangesloten bij mores.online
Tags 
HR

Reacties