U bent hier

Musea en vrijwilligers

In deze snel veranderende samenleving vertellen musea verhalen die we niet mogen vergeten. Met hun collecties verrassen en verrijken musea de maatschappij voortdurend. Nederlandse musea werken samen in de Museumvereniging. Gezamenlijk bouwen we aan het versterken van het publiek belang van musea. Voor iedereen!
 

Vrijwel alle Nederlandse musea werken met vrijwilligers en 16% van alle musea draait zelfs volledig op hun tomeloze energie en toewijding. Deze vrijwilligers zijn actief in bijna 4.000 voltijdbanen in de museumsector. Kapitalisatie van hun belangeloze inzet telt op tot € 100 miljoen. Dat is zo’n 10% van de omzet van alle musea tezamen. 

Handleiding vrijwilligersbeleid
Dat vrijwilligers onmisbaar zijn voor musea in Nederland is bevestigd in het onderzoek Een pronkstuk uit de collectie. Hetbetreft een 1-meting van Movisie, VSBfonds, Erfgoed Gelderland en stichting LCM. Zo ervaart 40% van de musea een tekort aan vrijwilligers. In combinatie met de vergrijzing van het vrijwilligersbestand vormt dit een zorg voor de toekomst. De belangrijkste reden voor musea om met vrijwilligers te werken is van financiële aard. Daarnaast zijn ook toegevoegde waarde van expertise en draagvlak in de – lokale - samenleving belangrijke beweegredenen.

Naast dit onderzoek is een praktische handleiding vrijwilligersbeleid voor musea ontwikkeld. De publicatie is een geactualiseerde versie van de in 2010 verschenen uitgave ‘Het museum als vrijwilligersorganisatie. Handleiding en stappenplan voor het maken van vrijwilligersbeleid’. Ga naar Handleiding voor vrijwilligersbeleid in musea.

Ode aan alle museumvrijwilligers

Met een ‘Ode aan alle museumvrijwilligers’ bedankt de Museumvereniging 23.000 vrijwilligers in het kader van de Dag van de Vrijwilliger 2016 en vanwege het 35-jarig bestaan van de Museumkaart. De ode bestaat uit 35 ontroerende miniportretten met persoonlijke verhalen in veelal minder bekende musea. De portretten zijn hier te bekijken.

Reacties