U bent hier

Museale verwervingen vanaf 1933

Moritz Calisch. Twee vrouwen in Italiaanse dracht (detail). (1851). Rijksmuseum Amsterdam.

Herkomstonderzoek musea
De Nederlandse musea werden in 2009 door de Museumvereniging gevraagd de herkomstgeschiedenis van hun collecties te onderzoeken. Het doel was te komen tot een inventarisatie van voorwerpen, waarvan de herkomstgeschiedenis verwijst naar roof, confiscatie, gedwongen verkoop of naar andere verdachte omstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 1933 tot en met het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het project Museale Verwervingen vanaf 1933 heeft zich uitsluitend gericht op kunstvoorwerpen en joodse rituele objecten in de Nederlandse musea.

Afronding project
Het project Museale Verwervingen vanaf 1933 is per 31 december 2018 beëindigd. Musea hebben herkomstonderzoek gedaan en de verslagen hiervan zijn ingediend. Het doen van herkomstonderzoek houdt echter nooit echt op. Meer informatie over de uitkomsten en resultaten van herkomstonderzoek leest u op www.musealeverwervingen.nl.

Meer weten over het restitutiebeleid in Nederland?
Met ingang van 2022 is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) het eerste aanspreekpunt voor mogelijke rechthebbenden, musea en andere collectiebeheerders over restitutiebeleid, procedure en herkomstonderzoek om het indienen van een restitutieverzoek te vergemakkelijken. Ook onderzoekers kunnen er advies vragen over het doen van herkomstonderzoek.

Bekijk het dossier van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hier.

Reacties