U bent hier

Museale verwervingen vanaf 1933

Moritz Calisch. Twee vrouwen in Italiaanse dracht (detail). (1851). Rijksmuseum Amsterdam.

Herkomstonderzoek musea
De Nederlandse musea werden in 2009 door de Museumvereniging gevraagd de herkomstgeschiedenis van hun collecties te onderzoeken. Het doel was te komen tot een inventarisatie van voorwerpen, waarvan de herkomstgeschiedenis verwijst naar roof, confiscatie, gedwongen verkoop of naar andere verdachte omstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 1933 tot en met het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het project Museale Verwervingen vanaf 1933 heeft zich uitsluitend gericht op kunstvoorwerpen en joodse rituele objecten in de Nederlandse musea.

Afronding project
Het project Museale Verwervingen vanaf 1933 is per 31 december 2018 beëindigd. Musea hebben herkomstonderzoek gedaan en de verslagen hiervan zijn ingediend. Het doen van herkomstonderzoek houdt echter nooit echt op. Meer informatie over de uitkomsten en resultaten van herkomstonderzoek leest u op www.musealeverwervingen.nl.

Contact
Voor vragen over het thema roofkunst kunt u terecht bij het Expertisecentrum Restitutie (ECR), ondergebracht bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Het Expertisecentrum fungeert als onafhankelijk informatieloket voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden in het thema roofkunst,van particuliere burgers tot journalisten en musea.

Meer weten of het restitutiebeleid in Nederland?
Bekijk het dossier van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hier.

Reacties