U bent hier

Museum Rotterdam: Tientallen meubels beschikbaar voor herplaatsing op Afstotingsdatabase

Museum Rotterdam heeft een omvangrijke deelcollectie van ca. 750 meubels, waaronder kisten, tafels, stoelen en banken. In 2009 besloot het museum een onderzoek te starten naar deze omvangrijke collectie. Na een zorgvuldig proces van waarderen en selecteren zoals de LAMO voorschrijft, wordt nu de eerste groep  van ruim 50 meubels aangeboden voor andere (geregistreerde) musea op de Afstotingsdatabase.

Overzicht
Een overzicht van de meubels die afgestoten worden vind je via www.afstotingsdatabase.nl. Geregistreerde musea kunnen tot en met 28 juni hun interesse tonen bij het Museum Rotterdam:
Liesbeth van der Zeeuw,
l.vanderzeeuw@museumrotterdam.nlConservator kunst en kunstnijverheid.

Uitgangspunten: representatief, presentabel, beheersbaar
Het streven van het museum is om een collectie meubels te beheren die een representatief, presentabel en beheersbaar geheel vormt. Met representatief wordt bedoeld dat de meubels kenmerken dragen waarmee een grotere groep wordt vertegenwoordigd zoals ‘rococo’ of ‘goed wonen’. Onder meubels die presentabel zijn, verstaat het museum meubels waarvan de conditie redelijk tot goed is. Voor alle duidelijkheid: het presentabel zijn van een meubel staat los van zichtbare gebruikssporen of van het welvaartsniveau van een woonomgeving dat haar weerslag vindt in het meubel. Met beheersbaar wordt bedoeld een limiet in m2. De grens wordt gesteld door de capaciteiten van de organisatie en het budget van het museum. De Gemeente Rotterdam is eigenaar van de collectie.

Ensembles
Het museum bracht alle meubels - voor zover mogelijk - onder in ensembles. Deze ordening leverde een helder en werkbaar overzicht van de meubelcollectie. Ensembles vormen een ruime definitie, maar dat is bewust om zoveel mogelijk recht te kunnen doen aan de verscheidenheid (kunst- en cultuurhistorisch) in de collectie. Bij de keuze in ensembles is er gelet op de hanteerbaarheid en praktische mogelijkheden uit oogpunt van de doelstellingen: representatief, presentabel en beheersbaar.

Aan de slag

Meubels kunnen, behalve in een bepaalde stijlperiode of wooncultuur, natuurlijk ook in andere ensembles worden ondergebracht zoals het Heilige Geesthuis, de kapper, kindermeubels (immers, een wieg behoort tot de ´kindermeubels’ maar kan ook bij ‘Biedermeier meubelen’ worden ondergebracht), Rotterdamse meubelfirma’s, bestuur, Rotterdammers etc.
De 20ste-eeuwse meubels lieten zich niet altijd makkelijk groeperen en om die reden is gekozen voor de globale tijdvakken voor en na WO II. Toch kwamen ook hier mooie ensembles tevoorschijn zoals ‘goed wonen’ en ‘Pim Fortuyn’. Tot slot is er een restcategorie die zich moeilijk liet ordenen wat betreft herkomst, datering, functie etc.; dit zijn vaak kapotte en onvolledige stukken. De selectie is uitgevoerd om doublures en objecten die wezensvreemd zijn aan de collectiegeschiedenis, van de rest te scheiden en daarmee in aanmerking komen voor afstoting volgens de LAMO. Deze afstoting tast niet het essentiële karakter van de meubelcollectie aan, maar dikt de collectie slechts in-, met respect voor de verzamelgeschiedenis.

Nog meer weten?
Lees meer over het afstotingsproces en het onderzoek van het Museum Rotterdam in de bijlage van dit artikel (op de PC rechts in beeld, via je mobiel onder dit artikel).

Dossiers 
Afstoten

Reacties