U bent hier

Museumcao 2020-2022

Op deze pagina vind je informatie over de Museumcao 2020-2022 en over het Functiehandboek.
 

Museumcao 2020-2022

De Museum cao 2018-2020 zou oorspronkelijk tot 1 oktober 2020 lopen, deze is ongewijzigd verlengd tot er een nieuwe cao is afgesproken met de vakbonden. Op 10 december 2021 is het onderhandelingsakkoord definitief geworden. Het nieuwe akkoord is met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2021 van kracht. Het akkoord is breed gedragen en is ondertekend door alle betrokken partijen, te weten FNV Media & Cultuur, CNV Zorg & Welzijn, CMHF en de Museumvereniging.

De Museum cao is van toepassing op de medewerkers van alle Rijksmusea en een aantal gemeentelijke musea. 

Een greep uit de afspraken:

  • De looptijd is van 1 april 2021 tot en met 31 december 2022;
  • Een eenmalige uitkering van € 1.000,- uit te betalen in december 2021;
  • Een loonstijging van 1% per 1 januari 2022;
  • Een loonstijging van 2,5% per 1 juli 2022;
  • Een passage over rouwverlof;
  • Over de niet-financiële afspraken praten de partijen verder in 2022.

Aangesloten musea

Een volledig overzicht van de aangesloten musea is te vinden in bijlage 7 van de cao.

Museum cao

Museum cao 2018-2020

Met vragen over de Museumcao kun je terecht bij Gea Wold, senior medewerker werkgeverszaken (gwold@museumvereniging.nl

Functiehandboek

Het Functiehandboek Musea uit 2015 zal worden herzien. Dit jaar wordt gefaseerd gestart met de vernieuwing in overleg met de museumsector.

Tags 
HR Zakelijk
Dossiers 
Werkgeverszaken CAO

Reacties