U bent hier

Museumcijfers 2016: eigen inkomsten Nederlandse musea stijgen snel

Nederlandse musea doen het goed, maar de sector is nog niet solideHet gaat relatief weer goed met de Nederlandse museumsector, de eigen inkomsten stijgen, de werkgelegenheid groeit en musea werken steeds meer samen met het onderwijs. Toch is de sector nog niet geheel toekomstbestendig, mede door teruglopende overheidssubsidies. Dat blijkt uit de Museumcijfers 2016. Dit jaarlijkse onderzoek van de Museumvereniging onder 420 aangesloten musea, toont trends in de sector.

Kerncijfers:

·       31,7 miljoen museumbezoeken; een stijging van 8.7% t.o.v. 2015

·       50% van de totale omzet van 1 miljard bestaat inmiddels uit eigen inkomsten 

·       Eigen inkomsten musea zijn met 34 miljoen euro gestegen

In alle delen van ons land zijn musea te vinden. Het aantal museumbezoeken is het afgelopen jaar opnieuw sterk gegroeid (8,7%) naar bijna 32 miljoen. Het buitenlandse bezoek stijgt naar 29% van het totaal. Hoewel het museumbezoek door jongeren t/m 18 jaar afneemt, blijft het aantal schoolbezoeken aan musea gelukkig stijgen. Inmiddels werken 38.000 mensen in musea van wie 26.000 als vrijwilliger. Het aantal betaalde banen is dit jaar gestegen met 1,3%, vooral omdat meer medewerkers een vast contract hebben gekregen. De eigen inkomsten maken 50% van de totale omzet uit en zijn in 2016 met 34 miljoen euro gestegen.

Impact verminderde overheidssubsidies groot, ondanks succesvolle aanpak musea 
Ondanks deze successen schrijven de musea tezamen toch nog een negatief resultaat van 23 miljoen euro. Dat komt door de enorme impact van de vermindering van overheidssubsidies. De subsidie per bezoek is tussen 2011 en 2016 met 40% gedaald. Dat is een zeer forse daling die musea (nog) niet geheel met de versnelde verzakelijking hebben kunnen opvangen. Door betekenisvolle samenwerking met overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke partners, met het publiek en met elkaar willen musea komen tot een solide sector. Want alleen samen vertellen musea het hele verhaal.

De volledige Museumcijfers leest u hier.

Museumcijfers is een uitgave van de Museumvereniging, de brancheorganisatie van musea in Nederland. In onze snel veranderende samenleving vertellen musea verhalen de we niet mogen vergeten. Met hun collecties verrassen en verrijken musea bezoekers, gemeenschappen en de maatschappij als geheel. Samen met ruim 400 musea versterken we als Museumvereniging het publiek belang van musea. We zetten ons in voor:

  • Een stevig draagvlak voor musea. Door de collectieve belangen te behartigen;
  • Een groter verdienvermogen voor musea. Door musea collectief te promoten;
  • Een sector die kwaliteit levert. Door een platform voor deskundigheid en kwaliteit te bieden
Dossiers 
Branchecijfers

Reacties