U bent hier

Museumregister

Nederland kent geen museumwet. De titel ‘musea’ is dan ook niet beschermd. Om toch een criterium af te spreken hebben de Museumvereniging en het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) gezamenlijk de Stichting Museumregister Nederland opgericht.


Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Deze criteria zijn samengevat in de Museumnorm. Het doel van de museumregistratie is de kwaliteit van de Nederlandse musea te verzekeren door haar te toetsen en zichtbaar te maken, alsook maatstaven te bieden voor eventuele verbetering. Musea die het registratietraject succesvol doorlopen ontvangen het Certificaat Geregistreerd Museum. Het register is een instrument van musea zélf, waarbij collega’s elkaar stimuleren de kwaliteit van hun musea te verbeteren.

Meer uitgebreide informatie over de werkwijze van Museumregister Nederland vindt u hier. De stichting is een onafhankelijke rechtspersoon en is gehuisvest in Hilversum, in het gebouw van het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Bekijk hier de animatie die het het Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM) onlangs maakte over het Museumregister.

Tags 
Zakelijk
Dossiers 
Museumdefinitie

Reacties