U bent hier

Museumvereniging

De Museumvereniging is de brancheorganisatie van musea in Nederland. De vereniging helpt musea een blijvende binding mogelijk te maken van álle inwoners van ons land met museale collecties. Dit doen we door draagvlak te creëren bij publiek en politiek en door de kwaliteit van de sector als geheel te verhogen. Daarbij stellen we – als brancheorganisatie van ruim 400 musea in Nederland – altijd het publieke belang van musea voorop.

Samen met ruim 400 musea versterken we als Museumvereniging het publiek belang van musea. We zetten ons in voor:

  • Stevig draagvlak bij politiek: we zetten op landelijk niveau belangen, die de hele museumsector raken, op de politieke agenda;
  • Stevig draagvlak onder het publiek: onze collectieve promotie draagt bij aan het imago van de museumbranche en aan het verdienvermogen;
  • Hoge kwaliteit van de sector. Door kennis en kunde te delen, krachten te bundelen en netwerken te koppelen zorgen wij voor toenemende professionalisering in de branche.

Secties
Ontmoet je graag collega’s van andere musea? Wil je meer weten over een actueel onderwerp op jouw vakgebied? De Museumvereniging heeft negen secties of vakgroepen waarin museumprofessionals kennis delen. Museumcollega’s vormen de besturen en organiseren onder meer (online) rondetafelgesprekken.
Meer info over de secties vind je hier.

Kringen
De Museumvereniging heeft een tweetal kringen. Op initiatief van de leden kunnen er meer kringen ontstaan.
Meer info over de kringen vind je hier

Medewerkers Museumvereniging

Hier vind je een actueel overzicht van de medewerkers van de Museumvereniging.

Tags 
Zakelijk

Reacties