U bent hier

Nieuw beoordelingskader voor restitutieverzoeken roofkunst uit Tweede Wereldoorlog

Afbeelding: ANP

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap neemt de aanbevelingen in het advies van de commissie-Kohnstamm en de Raad voor Cultuur over de evaluatie van het restitutiebeleid van nazi-roofkunst over. De commissie pleit onder meer voor een aangepast beoordelingskader voor teruggave. De Museumvereniging onderschrijft de noodzaak tot herijking van het beleidskader voor restitutie van naziroofkunst, waarbij menselijkheid, transparantie en welwillendheid leidend dienen te zijn. Musea vertrouwen op de zorgvuldigheid van de restitutiecommissie om in geval van een claim op een kunstwerk een bindend advies te geven.  

Lees hier het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Reacties