U bent hier

Nieuw steunpakket voor cultuur

Op maandag 7 juni verscheen een nieuwe kamerbrief van Minister van Engelshoven waarin ze de verdeling van het nieuwe steunpakket, voor het derde kwartaal, voor de culturele sector bekendmaakt. Het pakket is als volgt verdeeld:

·        45 miljoen voor rijksmusea en musea in de BIS en andere BIS-instellingen
·        51,5 miljoen als reservering voor gemeenten en provincies: 36,5 + 15 miljoen voor o.a. huurkwijtschelding.
·        25,75 miljoen als verlenging voor de opengestelde monumentenlening van het Nationaal Restauratiefonds.
·        3,5 miljoen extra voor het Kickstartcultuurfonds als ophoging en verlenging van de € 10 miljoen die eerder beschikbaar kwam. Het afgelopen jaar hebben veel musea daar al voordeel uit kunnen halen.

De Tweede Kamer debatteerde tijdens een debat op 14 juni over cultuur en corona en het steunpakket. Meerdere Kamerleden spraken zich tijdens het debat uit over de waarde van musea en dat ze blij zijn dat musea weer open zijn. Tijdens het debat werden diverse moties en amendementen ingediend. Eén aangenomen  motie betreft de mogelijkheden om een langjarige verhoging van het indemniteitsplafond te onderzoeken, als onderdeel van het herstelplan van de culturele sector. Het is mooi dat de drie ondertekenaars van de motie (CDA, VVD en D66) deze zorg die de Museumvereniging al geruime tijd deelt – om musea in staat te blijven stellen om internationale topstukken naar Nederland te halen – via een motie bij de regering legt. Een tweede aangenomen motie verzoekt de regering om met de sector in gesprek te gaan over het herstelplan voor de sector, en daarbij onderwerpen variërend van eerlijke beloning tot cultuureducatie mee te nemen. Een derde aangenomen motie vraag om een eenmalige verlenging van de cultuursubsidieperiode met twee jaar te onderzoeken.

Herstel vanaf het vierder kwartaal

De inzet van de Museumvereniging afgelopen tijd was veilige heropening met het museumprotocol en een nieuw steunpakket. We zijn het demissionaire kabinet dan ook erkentelijk voor dit nieuwe steunpakket, waarmee het opnieuw het belang van steun aan onze sector toont. Nu verschuift de lobby-inzet naar middelen voor herstel vanaf het vierde kwartaal: maak transitie en verduurzaming van de sector mogelijk met aandacht voor duurzame collectiezorg, het bereiken van álle mensen en door in te zetten op duurzaamheid, digitalisering en innovatie. Deze boodschap staat centraal in de gesprekken die de Museumvereniging momenteel voert. Daarbij maken we ons natuurlijk sterk voor álle musea: ongeacht grootte, type collectie, wijze van financiering of vestigingsplaats. Wil je meer lezen over de lobby inzet van de afgelopen tijd én voor de toekomst?

Tags 
Corona nieuws
Dossiers 
Belangenbehartiging

Reacties