U bent hier

Nieuwe privacywetgeving vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in een notendop

Waar gaat het over?
Per 25 mei 2018 geldt een Europese verordening – Europese wet met rechtstreekse werking – rondom bescherming van persoonsgegevens.

Wat houdt de verordening in?
Als eerste, een versterking en uitbreiding van privacy rechten voor burgers. Als tweede, meer verantwoordelijkheden voor organisaties (en musea) hoe om te gaan met persoonsgegevens die burgers hen verstrekken.

Wat betekent dit voor de MV en voor musea?
Zie de sheet in de bijlage voor een kort overzicht.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat mensen die hun gegevens invullen bij een museum recht hebben om deze gegevens uit het systeem te laten verwijderen (recht om vergeten te worden). Organisaties (dus ook musea) worden verplicht om: 

1) een register met alle persoonsgegevens en verwerkingen van gegevens aan te houden

2) een gegevensbeschermingsbeleid te voeren 

3) voor (digitale) beveiliging van deze gegevens te zorgen.

Meer info: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Reacties