U bent hier

Oefenstof

Foto: DigiDaan
In het BASF Lab van Nemo worden bezoekers zelf wetenschapper. Voor het primair onderwijs zijn er workshops en werkbladen.

Van practicum tot vlog: voor educatieve middelen wordt de nieuwste techniek ingezet, maar ook teruggegrepen op klassieke leermethodes.
 

Tekst Edo Dijksterhuis
 

OP AVONTUUR

 

CODENAAM: ENERGIE
DRENTS MUSEUM

Energievoorziening is een belangrijk onderwerp, zeker in deze tijd van technologische revolutie en klimaatverandering. Maar het is ook een behoorlijk abstract onderwerp. Met de belevingstentoonstelling Codename: Energy maakt het Drents Museum het thema behapbaar voor leerlingen uit de hoogste klassen van het basisonderwijs. Kennisoverdracht is verpakt in een spannend avontuur. De hoofdrollen hierin worden vertolkt door Klokhuis-acteur Ilse Warringa en Sergio IJssel. Zij staan als medewerkers van het E-Lab op het punt een belangrijke ontdekking te doen, maar hebben daar de hulp van de kinderen voor nodig. Aan de hand van een logboek leren ze stap voor stap meer over wat energie is en hoe je er duurzaam mee omgaat. Ook geschiedenis en heden van Drenthe als producent van turf, gas en olie komen aan bod.

drentsmuseum.nl

                                                                                                                                            

HET LAB

MERGELPRACTICUM
NATUURHISTORISCH MUSEUM MAASTRICHT
Een practicum klinkt misschien ‘old school’, maar het materiaal waarmee tijdens het mergelpracticum wordt gewerkt, is ook oud. Heel oud. Wel 66 miljoen jaar. Eenmaal onder de microscoop komt dat fossielgruis uit de Maastrichtse mergelgroeven tot leven. Er zijn schaaltjes en schelpjes te ontdekken van organismen die leefden in de tijd dat er nog dinosauriërs rondliepen en Nederland bedekt was door de Krijtzee. Een Mosasaurus zal er niet direct tussen zitten, maar leuke vondsten mogen wel mee naar huis worden genomen, net als een speciaal minifossielen-opzoekboekje dat het Natuurhistorisch Museum Maastricht aan participanten uitdeelt. De zoektocht naar fossielen biedt aanknopingspunten voor lessen over klimaatverandering, evolutie en geologische veranderingen in de tijd. De antwoorden worden gezocht onder de microscoop. Het Mergelpracticum is een van de lessen die worden aangeboden in het Educatielab. Zowel het lab als alle lessen zijn onlangs vernieuwd, zodat ze binnen de kaders van onderzoekend en ontdekkend leren passen.

nhmmaastricht.nl

                                                                                                                                           

Leren doe je samenLANDELIJK PROJECT
13 instellingen met natuurhistorische collecties
Dertien instellingen met natuurhistorische collecties, waaronder Museon en het Natuurhistorisch Museum Maastricht, hebben zich verbonden aan het landelijke project Leren doe je samen. Het doel is om gezamenlijk de kwaliteit van museumeducatie voor het primair onderwijs te verhogen en waarborgen. Dit doel willen ze bereiken door middel van een grote inventarisatie, kennisdeling, pilots, trainingen en educatieve activiteiten. Inmiddels zijn er drie gezamenlijke trainingen uitgevoerd (de vierde vindt op 11 september plaats), zijn de pilots in ontwikkeling en met een beetje geluk worden de LDJS- richtlijnen, met aandacht voor onderzoekend leren, in januari door de directeuren ondertekend. Het inventarisatierapport kan worden gedownload van de website.

lerendoejesamen.net

                                                                                                                                            

KIES EXACT

KENNISLINK
NEMOMeer dan tienduizend artikelen bevat NEMO Kennislink inmiddels. Ze gaan over onderzoek naar eiwitten, de oudste homo sapiens die onlangs is gevonden in Marokko, 3D-reconstructies van het oude Rome, de stand van zaken in robotica en nog veel meer. Een onafhankelijke redactie vertaalt de bevindingen van wetenschappers in begrijpelijke taal en de belevingswereld van alledag. De diepte wordt daarbij niet geschuwd; ook nieuws uit Science en Nature komt aan bod. Links, passend beeldmateriaal en veel praktische voorbeelden stimuleren tot doorlezen. Onder het kopje Faces of Science vertellen jonge wetenschappers aan de hand van filmpjes en blogs over hun werk. Bovenbouwleerlingen kunnen het materiaal gebruiken voor schoolopdrachten en docenten voor het voorbereiden van lessen. Een agenda attendeert gebruikers op lezingen, rondleidingen en andere activiteiten. NEMO Kennislink realiseert ook themapublicaties in samenwerking met partners.

nemokennislink.nl

                                                                                                                                          

VLOGGEN
SNAPGUIDE
RIJKSMUSEUM
Met Snapguide omarmt het Rijksmuseum de online jongerencultuur en maakt het museum goed gebruik van de interactiviteit van social media. Smartphones worden niet alleen ingezet om informatie te zenden, maar ook om middelbare scholieren te laten reageren op de collectie. Daartoe worden ze verleid door zes bekende YouTubers, die functioneren als gids met een persoonlijk verhaal. Zo gaat rapper Ronnie Flex op zoek naar zijn Molukse en Surinaamse familiegeschiedenis. En mode- en lifestylevlogger Jiami Jongejan vertelt hoe ze wordt geïnspireerd door 17de-eeuwse kunstwerken. Maar het kan ook serieuzer: educatiemedewerker Valentijn Rambonnet geeft een spoedcursus Rembrandt. De leerlingen krijgen tijdens hun gang langs hoogtepunten uit de collectie ‘challenges’. Die kunnen ze beantwoorden met foto’s of vlogs, die ze vervolgens naar de docent sturen, die deze in de klas weer kan bespreken.

snapguide.rijksmuseum.nl

Dossiers 
Educatie Museumvisie

Reacties