U bent hier

Omgang met koloniale objecten vanuit rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid is het uitgangspunt

Foto: ANP

7 oktober 2020 heeft de Adviescommissie Nationaal Beleidskader Koloniale Collecties, onder voorzitterschap van Lilian Gonçalves-Ho Kang You, haar advies over koloniale collecties en erkenning van onrecht overhandigd aan minister Van Engelshoven (OCW).

De Museumvereniging is verheugd dat het advies concrete handvatten voor een landelijk teruggavebeleid bevat. Wij onderschrijven de uitgangspunten die de commissie hanteert: rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en samenwerking. Ook in de werkwijze, met een onafhankelijke commissie die over verzoeken tot teruggave adviseert en een landelijk expertisecentrum, herkent de vereniging zich. De Museumvereniging ondersteunt het principe van onvoorwaardelijke teruggave van objecten uit voormalig door Nederland gekoloniseerde landen waarbij sprake was van onvrijwillig bezitsverlies.

Samenwerken

Samenwerking tussen voormalig door Nederland gekoloniseerde landen en Nederland zal de komende jaren gericht zijn op het gezamenlijk doen van onderzoek, het interpreteren en presenteren zodat nieuwe, complementaire en complete verhalen van een gezamenlijke geschiedenis kunnen ontstaan. Een tweede aspect van samenwerking betreft het uitbouwen van de eigen museale infrastructuur: per land verschillend met respect voor ieders unieke kennis en inbreng.

Onafhankelijke commissie

In het nationaal beleidskader is sprake van een onafhankelijke commissie, die de minister zal adviseren over verzoeken om teruggave van koloniale objecten. Deze commissie dient zonder last of ruggespraak te kunnen functioneren. Specialistische kennis over de objecten waarvoor een verzoek om teruggave is ingediend is een vereiste. Ook de rol van het betreffende herkomstland verdient aandacht. Om meerstemmigheid te realiseren zal de samenstelling van de commissie dan ook (deels) wisselen. We volgen met belangstelling hoe de minister van OCW deze commissie verder vormgeeft. Een landelijk expertisecentrum voor herkomstonderzoek naar koloniale objecten is ook van belang om de kennis bij de Nederlandse musea over (omgang met) koloniale collecties te vergroten. Een (financiële) impuls aan het herkomstonderzoek is dan ook hard nodig, nu uit de enquête onder leden van Museumvereniging blijkt dat nog veel onbekend is.

Op een passende manier onrecht herstellen

De komende tijd gaat de Museumvereniging met de musea in gesprek om op een passende manier onrecht te herstellen waar het gaat om koloniale objecten. Het nationaal beleidskader en het beleid van de minister zullen daarbij richtinggevend zijn. Want alleen samen vertellen musea het hele, actuele verhaal van onze door de eeuwen heen veranderende samenleving.

Op de website van de Raad voor Cultuur vind je meer informatie of download het rapport direct hier

Tags 
Collectie
Dossiers 
Koloniaal erfgoed

Reacties