U bent hier

Onderzoek

Het kabinet Balkenende 4 had plannen om alle musea gratis toegankelijk te maken voor kinderen tot en met 12 jaar. Onderzoeken toonden echter aan dat het erg onzeker is of bij gratis toegang meer kinderen naar het museum gaan. Bovendien bleek uit onderzoek van de Museumvereniging dat het beschikbare budget voor gratis toegang niet toereikend was voor de afgesproken termijn van 3 tot 4 jaar. Op verzoek van OCW heeft de Museumvereniging onderzoek gedaan naar alternatieve maatregelen om museumbezoek door kinderen te stimuleren. 
 

Nulmeting
In 2007 is een nulmeting gedaan. Deze geeft samen met de vervolgmetingen zicht op de effecten van gratis toegang. 
Rapport Nulmeting Vrije museumtoegang kinderen tot en met twaalf jaar november 2008 (pdf-bestand)

Het onderzoek
Kernvraag van het onderzoek was: ‘Hoe stimuleer je museumbezoek door kinderen tot en met 12 jaar?’ Hiervoor zijn zeven deelvragen geformuleerd. De onderzoeksmethoden waren marktonderzoek en kleinschalige experimenten.

De zeven onderzoeksvragen

 1. Als de toegang gratis is, gaan kinderen dan daadwerkelijk vaker naar het museum?

 2. Gaan scholen vaker met leerlingen naar een museum als de toegang en het vervoer gratis zijn, of spelen andere zaken een beslissende rol?

 3. Kun je kinderen via het web verleiden een museum te bezoeken?

 4. Hoe kunnen we zeker stellen dat ook in de toekomst zoveel mogelijk klassen naar het museum gaan, zo onafhankelijk mogelijk van subsidies?

 5. Is het mogelijk met een jaarlijkse terugkerend evenement nationaal aandacht te trekken voor museumbezoek door kinderen, zodanig dat meer kinderen ook buiten de aandachtsperiode naar musea gaan?

 6. Wat doen musea al om meer kinderen te trekken, hoe doen ze dat, wat kost het, wat is het resultaat en wat kunnen andere musea hiervan leren?

 7. Gaan docenten die zelf een Museumkaart hebben, vaker met hun klas naar het museum dan docenten die geen kaart hebben?

Experimenten 
Uitgangspunt voor het marktonderzoek vormden verschillende aannames en vooronderstellingen over kinderen en museumbezoek. De experimenten onderzochten nieuwe manieren om kinderen tot museumbezoek te verleiden:

 • Sociale media en games

 • Museumklas van het Jaar

 • Museum van het Jaar - Museuminspecteurs

 • Gratis Museumkaart voor docenten?

 • Museummenu’s

 • Gratis toegang en vervoer? 

 • Inventarisatie goede praktijken.

Bij succes moesten de experimenten landelijk en langjarig kunnen worden ingezet.

Reacties