U bent hier

Pensioenpremie PFZW in 2021 omhoog

Het bestuur van PFZW heeft op 6 november, na advies van de Pensioenraad, besloten om de pensioenpremie te verhogen met totaal 2,3 procentpunt. Geen goed bericht voor de museumsector. Zeker in deze roerige tijd waarin de sector toch al hard wordt geraakt.

De premieverhoging zal plaatsvinden in twee stappen:
Per 1 januari 2021 wordt de premie verhoogd met 1,5 procentpunt van 23,5% naar 25,0%. Per 1 januari 2022 volgt een tweede verhoging met 0,8 procentpunt van 25,0% naar 25,8%. In de Museum cao is opgenomen welk deel van de pensioenpremie de werkgever betaalt en welk deel de medewerker. Het opbouwpercentage blijft gelijk, evenals de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Tags 
HR Nieuws Zakelijk
Dossiers 
Werkgeverszaken

Reacties