U bent hier

Premie derde WW-jaar vastgesteld voor 2021

Het bestuur van de Stichting PAWW heeft de premie voor het derde WW-jaar voor 2021 vastgesteld op 0,5%. Dit is conform de eerder aangegeven prognose. Werkgevers die onder de PAWW-regeling vallen, moeten hun werknemers informeren over de nieuwe premie.

Verder heeft Stichting PAWW aangegeven samen met accountant EY jaarlijks een steekproef te doen onder werkgevers. Dit is nodig om goedkeuring te krijgen voor de jaarrekening. De steekproef wordt in de komende maanden uitgevoerd onder enkele honderden werkgevers. Werkgevers die hiervoor worden uitgenodigd, zijn reglementair verplicht om hun medewerking te verlenen.

Tags 
HR Nieuws Zakelijk
Dossiers 
Werkgeverszaken

Reacties